INVESTERARE – Översikt

Nybörjarportföljer som slår index varje år

Det finns två olika medlemskap för våra portföljer. Bas och Premium. Du kan se i högerspalten vilja portföljer som ingår i vilket medlemskap.

Bättre resultat än Avanza Zero och OMX index

Håkan Samuelsson

Våra portföljer har slagit index varje år sedan start och även om vi inte kommer att lyckas med det i framtiden varje år så är det ändå alltid vår ambition. De flesta som håller på med aktier, det gäller både spåsparare och professionella fondförvaltare lyckas inte få resultat som är bättre än aktie index. Aktie index kan du investera i utan avgifter via exempelvis fonden Avanza Zero.

Om nu dom flesta inte klarar av att få en avkastning bättre än index eller Avanza Zero så finns det ju ingen anledning att använda dom. Då är det ju bättre att parkera sina pengar i just Axanza Zero eller liknande fonder med noll i avgift. Jag rekommenderar det starkt. På Samuelssons Rapport är vi stolta för vi har lyckats att få bättre resultat än index och Avanza Zero alla år sedan start på våra 2 (bland annat) stora svenska portföljer.

Jag heter Håkan Samuelsson och jag är en aktiv och uthållig investerare som anser att över tiden kommer det underliggande värdet på ett företag att avspegla sig i aktiepriset. Att köpa en aktie är för mig är detsamma som att köpa en del i ett företag, och inte bara en aktie. Jag tillämpar aktiv förvaltning av mina portföljer. Med aktiv förvaltning menas vanligen att en portfölj sätts samman efter ens bästa idéer. I takt med att jag hittar köpvärda aktier respektive inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande.

Nybörjare

Det är mycket enkelt att följa våra portföljer. Vi skickar ut ett mail en gång i månaden och uppdaterar alla medlemmar om något skall köpas eller säljas. Uppdateringen sker alltid på en söndag vilket innebär att alla har samma chans att köpa och sälja till samma kurser på måndagens öppning.

Resultatet slår index – något de flesta inte gör
Resultaten som du hittar här kommer från handel som har redovisats på exakt det sätt som vi skriver om ovan. Det är väldigt enkelt att följa portföljen och få exakt lika resultat som de jag har redovisat i diagrammen. Transparens och öppenhet är en självklarhet i våra tjänster. Till skillnad från dom flesta andra så redovisar vi resultatet från vår handel. Många gömmer gärna denna detalj eller också så ändrar dom det på något sätt.

För dig som är avancerad (Gäller ej Basmedlem)

För att minimera risken och nedgångar i portföljerna så använder jag även en marknadstimingsignal som ger mig ökade möjligheter att skydda mina sparpengar vid eventuella nedgångar på börsen.

Målet med mina aktieportföljer är alltid att varje år slå svenskt aktieindex. Något som de flesta svenska fonder och förvaltare i princip aldrig klarar av. Ska en portfölj över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet.