Blanka Aktier – Så fungerar det | + Bonus: blankningsstrategi OMX30

By 27 maj, 2018Börsblogg, Robothandel

Blanka Aktier | Så fungerar blankning + Bonus: strategi för blankning av OMX30

Blankning går ut på att sälja en tillgång som du inte äger i hopp om att priset sjunker så att du i ett senare skede kan köpa den billigare. Differensen mellan tillgångarnas försäljningspris och det pris du sedan köper dem för är din vinst. Att blanka aktier kallas också att gå kort. Man kan även säga att man kortar en aktie. På engelska kallas att blanka aktier Short.

De flesta vet att man kan tjäna pengar när en aktiekurs stiger. Går det då att tjäna pengar när en aktie i stället sjunker i värde? När man blankar aktier?

Blanka – ett exempel

Du lånar aktier av en bank som är värda 1000 kronor. Dessa aktier säljer du direkt vidare på börsen för 1000 kr vilket gör att du nu har 1000 kronor kontant. Nu går aktiekursen ner istället så att aktierna för 1000 kr istället är värda 700 kr. Då köper du tillbaka aktierna igen för 700 kr. Du lämnar då tillbaka aktierna till banken igen och har nu 1000 – 700 = 300 kr i vinst. Grymt va?

Blanka aktier

Blanka aktier

När du går kort (blankar) i exempelvis en aktie, så lånas aktieposten av en utomstående aktör (vanligen en aktiemäklare) och avyttras sedan. Utlåningen är inget som den blankande investeraren behöver befatta sig närmare med. Det sker ”bakom kulisserna” när en blankningsaffär har lagts upp.

Ett sätt att dra nytta av nedgångar på börsen är att blanka aktier. I den här artikeln går vi igenom vad det betyder när du har blankat aktier och var och hur du kan göra det.

Genom att blanka en aktie, eller att ”ligga kort” som det också kallas, får du möjlighet att tjäna pengar även när börsen går ned. Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger.

Det går inte att blanka i alla aktier. Endast vissa utvalda aktier kan blankas. Oftast är det aktier tillhörandes stora börsbolag med hög likviditet, men mindre bolag på mindre listor kan också finnas representerade.

VIDEO AV TOVE – SPOT ON!

Blankning i Sverige

Efter finanskriserna under sommaren 2008 började svenska politiker att diskutera blankning. Dåvarande finansminister Anders Borg uttalade sig negativt om blankning och föreslog regleringar. Även Christer Gardell har gjort ett uttalande i media om att blankning bör förbjudas eftersom förfarandet på tunna marknader gör prissättningar ineffektiva.

Komplement

Att komplettera sin trading med att blanka ibland behöver inte vara en nackdel. Jag gör det i min egen trading om jag ser att sannolikheten för ett fall i värdepappret är stort. Att hitta bra setuper och mönster för blankning är mycket svårare än att hitta detsamma för en köpposition. Därför är det glesare med blankningssignaler än tvärtom. Jag köper i möjligaste mån gärna ”omvända”  ETF’er istället för att blanka.

Se det istället som ett komplement till ett redan bra swingsystem.

Som trader så har jag vid varje tillfälle när jag skall handla aktier 3 val. Jag kan trycka knapparna: Köp, sälj eller blanka aktier. Väljer jag att blanka aktier så går det lika fort som att köpa, det är bara att trycka på ”Short” och jag skickar iväg en order till börsen. Blankning görs med sådan enkelhet att jag inte tänker på det längre. Att jag faktisk lånar någonting av någon och sedan säljer det vidare för att sedan köpa tillbaka och lämna tillbaka hinner jag inte tänka på.

Likviditet och nyttan av blankning

Blankning bidrar till likviditet och är bra i både uppgång och nedgång. Det bidrar till att det sätts ett riktigt pris på aktier. Det gör dessutom att dåliga företag eller aktier sållas ut snabbare och försvinner från spelplanen och därmed också möjligheten att lura aktieägare att handla nya aktier och varna gamla aktieägare att någonting kanske inte stämmer. (tänk Enron, Worldcom) Det händer hela tiden, att blankare hjälper till med att driva ner dåliga företags aktiekurser dit dem hör hemma.

Finansinspektionen – vad säger dom om blankning?

Blankning ska anmälas till FI vid vissa nivåer enligt EU:s blankningsförordning. FI publicerar dagligen betydande korta nettopositioner i aktier (det vill säga > 0,5 procent). Listan publiceras dagligen, normalt strax efter klockan 15.30, se nedan. FI publicerar en ny lista även när det inte har tillkommit några betydande korta nettopositioner jämfört med den senast publicerade listan.

Blanka aktier innan utdelning

För att kunna blanka aktier måste du ta upp ett aktielån på motsvarande antal aktier. Den som äger aktier du lånat äger också rätten att få utdelningen. Det innebär att du får betala tillbaka beloppet som motsvarar utdelningen på aktierna. För att du ska gå plus måste kursen sjunka mer än utdelningen i och med att du blir skyldig att betala utdelningen när du blankar. Det innebär i praktiken också att en aktieutdelning tillfaller ägaren och inte den som lånat aktierna, vilket i sin tur innebär att den som blankar aktier över avstämningsdagen för utdelning i en given aktie blir tvungen att betala utdelningen till utlånaren av aktierna som blankats. Men den som blankat behöver inte aktivt göra något själv utan det dras automatiskt från kontot.

Vad finns det för risker med blankning?

Det är viktigt att påpeka att blankning är förenat med stor risk. Vid belåning för vanliga aktieköp finns alltid ett förlusttak. En placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning däremot kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst. Händelser på marknaden kan leda till oväntade kursuppgångar, t.ex. bud. Det är därför viktigt att du sätter dig in i vad detta kan komma att innebära för dina tilltänkta investeringar.

Kan man kombinera blankning och Stop loss?

Ja det kan man göra. I samband med att du lägger en Stop loss-order som är en säljorder får du då upp frågan om du vill att din order skall gå till marknaden även om det skulle innebära att du blankar aktierna.

Vad innebär säkerhetskrav för blankning?

Blankning fungerar på samma sätt som belåning fast omvänt. Har du 100 000 kronor i belopp disponibelt för köp kan du med till exempel Ericsson B, som har 130% i säkerhetskrav, ta en negativ position på 333 333 kronor. Vid orderläggning tar systemet hänsyn till inkommande försäljningslikvid på samma sätt som inkommande belåningsvärde vid utnyttjande av kredit. I exemplet behöver du alltid ha minst 30% av marknadsvärdet i säkerhet. Säkerhetskravet följer marknadsvärdet på de lånade aktierna och förändras således löpande.

BONUS: Blanka OMX30 index – strategi

En enkel men kraftfull strategi för att blanka OMX index. Logiken kan appliceras på andra värdepapper som har OMX som underliggande. Över 70% vinnare i snitt för denna blankning.

Blanka aktier