Vad är Courtage? Var hittar jag den billigaste aktiemäklaren?

Vad är Courtage?

Courtage är den avgift som en aktiemäklare eller fondkommissionär debiterar sin kund när du handlar med aktier.

Det är aktiemäklarens sätt att ta betalt för att du ska få använda deras plattform för att köpa eller sälja aktier.

Synonymer till courtage är kurtage, mäklararvode och provision vid affärer med värdepapper.

Begreppet är skapat från det franska uttrycket för aktiemäklare och mäklarfirma, courtier respektive société de courtage.

Det finns några olika sätt att ta ut denna avgift på. Dels kan den tas ut som en procentuell avgift på den summa du köper eller säljer för, dels kan den tas ut som en fast eller minimum avgift. De flesta nätbanker har en courtageavgift på cirka 20-100 kr.

Fast courtage innebär att du betalar samma avgift oavsett hur mycket pengar du köper eller säljer för.

Rörligt courtage innebär att courtaget blir en procentsats av det belopp som du handlar för.

Kostnaden debiteras vanligen för både köp och försäljning. Ofta slås kostnader på samma dag och i samma riktning i samma papper samman, vilket innebär att kunden slipper betala kostnaden för flera order på samma dag i ett visst värdepapper, utan bara behöver betala som för ett köp/sälj.

Jämföra courtage mellan olika mäklare

Vill du jämföra olika courtage så finns det ett bra verktyg genom att följa länken.

Räkna ut courtage

Exempel: En kund vill köpa 100 aktier i Alfa Laval för 135 kr/st. Detta skulle kosta 13500 kr. Courtaget kostar 100 kr minimum eller 0,15%. 0,15 % av 13500 är 20,25 och eftersom detta är lägre än minimikostnaden kommer kunden debiteras minimikostnanden på 100 kr. Totalsumman är därför 13600 kr.

Ovan infor kommer från Wikipedia om courtage. Jag rekommenderar dig att läsa hela artikeln där.

Får man göra avdrag på courtage

Courtaget läggs till din köpesumma, respektive dras ifrån försäljningssumman, när du beräknar reavinst och förlust.