Mixat resultat för dagens handel, eller? – Dagens Analys

Du behöver ett Tradermedlemskap eller ett Algotradingmedlemskap för att kunna läsa detta.