Ekonomisk ordlista

En hjälp när du vill veta vad något betyder

 

.

Ekonomisk Ordlista – Trading ordlista

En kombinerad ekonomisk ordlista och trading ordlista som hjälper dig med svåra ekonomiska begrepp du vill få förklaring på eller om det bara är något ord du letar översättning på. Nedan hittar du grundläggande ekonomiska termer tillsammans med budgetordlista och nyckelord.

a-aktie
a conto
adhokrati
adx
affärsdag
agio
aktiebolagslagen
aktiebok
aktiebrev
aktiefond
aktieindexobligation
aktiekapital
aktieklubb
aktielån
aktieoption
aktiescanner
aktiescreener
algotrading
algohandel
algoritmisk handel
algoritmisk trading
ap7
apportegendom
apportemission
appreciering
arbitragenota
arvsvinst
assuradör
atomic swap
ATR
autohandel
autotrading
avanza Zero
average true range
avkastning
avkastningskurva
avkastningsvärde
avräkningsnota
avskrivning
avslut
avstämningsdag
backtesting
baisse
balansomslutning
balansräkning
baltic dry index
bankcertifikat
bankdag
basbelopp
bat-aktier
belåning
belåningsvärde
betavärde
bitcoin
blockchain
blockkedja
blockkedjeteknik
bokslut
bokslutsdisposition
bolagsstämma
bostadsobligation
breadth
breddata
bretton woods systemet
bruttoinkomst
bruttomarginal
bta
buntat courtage
buntade notor
byråkrati
börsbolag
börsintroduktion
börskrasch
cagr
candle sticks
carry trade
centralbank
CFD
CFD-handel
compounding
corner
courtage
cryptojacking
curve fitting
danska sedlar
daytrading
death cross
debet och kredit
deflation
delårsrapport
delägare
depreciering
depå
depåbevis
depåförsäkring
derivat
derivatinstrument
devalvering
direktavkastning
direktavkastningsmetoden
direktpension
disagio
diskontnota
diskretionär förvaltning
disponibel inkomst
dividend aristocrats
dotterbolag
double seven
drawdowns
dubbelbeskattning
duopol
dupont modellen
duration
dödskors
ebit
ebitda
edge
effektiv avkastning
effektiv ränta
eget kapital
emission
emissionskurs
emittent
engagemangsbesked
ERC-20
etf
ethereum
faang
fair value
fang
fast växelkurs
fiatvaluta
finansieringsanalys
flau
flukturera
flytträtt
fondbolag
fondemission
fonder
fondförsäkring
fondförvaltningsavgift
fondstrategi
forex
forextrading
fritt kassaflöde
fundamental analys
förfall
förmånstagare
förmånstagarförordnande
försäkringsfall
försakringsgivare
försäkringstagare
förvaltningsavgift
förvaltningsbolag
förädlingsvärde
gav
genomsnittligt anskaffningsvärde
genomsnittsmetoden
glidande medelvärde
golden cross
gottskrivning
graderad rösträtt
guldmyntfot
gyllene kors
hausse
hft
high frequency trading
hindenburg Omen
hodl
holdingbolag
hävstång
högfrekvenshandel
ibs
illikvid
immateriell tillgång
in sample
indexfonder
informationsasymmetri
ingångsvärde
inkomstbasbelopp
inlåning
internationella valutafonden
intradag
intäkt
inverterad avkastningskurva
inverted yield curve
investeringsfond
investerarskydd
investeringssparkonto
investmentbolag
investeringsbolag
is-kurvan
isk
japans valuta
jensens alfa
kanada valuta
kapitalkostnad
kapitalpension
kapitalunderlag
kassalikviditet
kapitalförsäkring
kapitalisera
kapitalmarknaden
kapitalomsättningshastighet
kassaflöde
keynesianska korsmodellen
koncern
koncernbidrag
konjunkturcykel
konsensusalgoritm
kontrolluppgift
Konvertibel
konvertibelt skuldebrev
kreditprövning
kryptofond
kryptografi
kryptokapning
kryptovaluta
kvotvärde
kumulativ ränta
kupongränta
kupongskatt
kvittning
köpkraftsparitet
köpkurs
köpoption
ledger
lightning network
likvid
likvida medel
likviddag
likviddatum
likviditetsrisk
LM-kurvan
lång ränta
löptid
lös egendom
lösenpris
marginal
marknadscykler
markadsrisk
mdkr
medelvärde
medförsäkrad
mkr
monetär
money management
monopol
monte carlo
multiplikatoreffekt
myntfot
månadsutdelare
nav-kurs
nettovinst
nollkupongsobligation
nominell ränta
nominellt belopp
norman belopp
norska mynt
notering
nyckeltal
nyemission
obligationer
obligationsränta
ockerränta
oligopol
omkostnadsbelopp
omx30
optioner
out of sample
P2P
P/E-tal
P/B-tal
P/S-tal
papertrading
papperstrading
peer-to-peer
penny stocks
perfekt marknad
perfekt konkurrens
polypol
position sizing
PPM
PPP
preferensaktier
premiepension
program handel
program trading
proof-of-work
purchasing power parity
reaförlust
realränta
realvärde
reavinst
reavinstbeskattning
restvärde
resultaträkning
ripple
riskfria räntan
riskpremie
robothandel
robotrådgivning
roe
roi
rsi
räkenskapsår
ränta på ränta
räntabilitet
ränteparitet
ränteswap
rörelsekapital
rörelsemarginal
rörelseresultat
rörlig växelkurs
sammansatt ränta
scamcoin
schablonintäkt
schablonskatt
schweizerfranc
seasonality
seniorförsäkring
sentiment
shortsqueeze
självfinansieringsgrad
skuldkvot
skuldslag
skvalpvaluta
slippage
smarta kontrakt
smslån
spotpris
stamaktie
statsobligationer
statspapper
statsskuld
statsskuldväxel
stochastic oscillator
stockholmsbörsen
stopp loss
substansrabatt
substansvärde
survivor bias
svenska aristokrater
sveriges aktiesparares riksförbund
swap
swedish dividend aristocrats
swingtrading
systerföretag
säljkurs
säljoption
säsongsmönster
tantiem
TCW-index
teckningskurs
teckningsoption
teckningsrätt
teknisk aktieanalys
teknisk analys
terminer
tigerekonomi
tjänstepension
trin
tvångsinlösen
underliggande
utdelning
utdelningsaktier
utdelningsportfölj
utdelningsaristokrater
utländsk källskatt
valutadag
valutahandel nybörjare
valutakurser
valutarisk
valutaswap
valutatermin
verksamhetsberättelse
vinstdisposition
vinst per aktie
vinstmarginal
volatilitet
volla
vp-konto
vwap
värdepappersfond
växelkurs
Walk forward optimization
warrant
WFO
xact
xact bull
xact bear
xact högutdelande
x-dag
x-datum
yield curve
zimbabwe valuta
återbetalningsskydd
återköp
överkurs
överlåtelse
övertrassering

Finns det några ord som du tycker skall vara med i denna kombinerade ekonomiska ordlista och trading ordlista så tveka inte att höra av er till oss.

ekonomiska ordlista

ekonomiska ordlista