Glöm Daytrading, numer är det Nighttrading som gäller