Här är resultaten för de swingtrades som jag redovisar live på bloggen med OMX index. Det här är inte en rättvisande summering för hur det skulle gå om man tradade detta med riktiga pengar. Din storlek på position och konto kommer påverka resultatet mycket. Sedan är det inte alltid heller möjligt att ta alla trades som redovisas en dag beroende på hur din position sizing strategi ser ut. Men i brist på något bättre så kan man ändå få en uppfattning om hur trades jag tar har gått historiskt. Jag tradar själv de flesta signaler som jag redovisar här. Inget courtage är medräknat. (För att trada dessa signaler så är det en stor fördel att ha lågt courtage)

IDAG REDOVISAS DESSA TILLSAMMANS MED Swingtrading på Stockholmsbörsen som du hittar här.