P/E tal – Vad är det?

Så här skriver Avanza om nycketalet P/E tal:
P/E-tal är en förkortning för price/earnings och är ett av de vanligaste nyckeltalen som används för att se om en aktie är köpvärd eller inte. Price står för aktiens pris och earnings står för bolagets vinst. Nyckeltalet visar alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Vinsten per aktie är bolagets totala vinst delat med antal aktier som finns i bolaget.

Hur räknar man ut P/E-tal?

Du räknar ut ett företags P/E-tal genom att dela aktiens pris med bolagets vinst per aktie.
P/E-tal = aktiekurs/vinst per aktie

Så här skriver Wikipedia om P/E-tal

P/E är ett ekonomiskt begrepp som exempelvis kan användas i aktieanalys. P/E står för price/earnings, vilket på svenska betyder pris/vinst.

Många använder P/E-talet för att se hur billig eller dyr en aktie är. Fördelen är att man kan jämföra bolag av olika storlek med varandra och att vinsterna ställs i relation till priset. Nackdelar är att företag genom redovisningstekniska justeringar och periodiseringar kan påverka den redovisade vinsten. Att använda P/E-talet är inte att likställa med att göra en värdering. Nyckeltalet kan inte heller användas separat för att jämföra aktier utan fler faktorer måste vägas in.

Om vinsten är hög i förhållande till aktiepriset så bör P/E-talet vara lägre, medan om den är mindre bör P/E-talet vara högre. För företag som inte gör vinst beräknar man inget P/E-tal. Sådana aktier kan ändå ha en kurs om man förväntar att företaget ger vinst i framtiden. Företag med jämn stabil vinst har ofta P/E-tal på 10–15.

P/E räknas fram på följande vis.

P/E-tal

P/E-tal

P/E-talet säger hur lång tid det tar innan man får tillbaka sin investering, förutsatt att vinsterna förblir oförändrade.

Ett exempel: Om en aktie kostar 50 kr och vinsten per aktie efter skatt är 5 kr så är P/E = 10. Man får genom PE-tal reda på hur många år det tar/kan ta innan man genom vinsten får tillbaka på sin investering (förutsatt att företaget delar ut allt alternativt återinvesterar det och höjer värdet). Enligt exemplet så ”kan” det ta upp till 10 år tills man tjänat vad man investerat.

Varför ska man använda P/E-tal?

När man försöker avgöra om man bör köpa en aktie eller inte, det vill säga när man värderar den, så kan P/E-talet vara användbart eftersom det visar hur högt eller lågt marknaden värderar aktien. Sedan avgör man alltid själv om man vill köpa en aktie som marknaden redan värderar högt, eller om man vill prova sig fram och försöka hitta aktier som marknaden värderar lågt, men som man själv tror på.

Du kanske också är intresserad av att läsa detta?

P/B tal – Vad är det?

P/S tal – Vad är det?

CAGR

Räntabilitet

EBITDA

Du Pont-modellen

EBIT

Det finns många nyckeltal man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.