Strategier för din premiepension och PPM

Att göra ett aktivt val i premiepensionen – PPM – kan vara det som ger din tillvaro som pensionär en guldkant i framtiden. För att din premiepension ska bli så stor som möjligt krävs att fonderna du väljer ger en bra avkastning och har låga avgifter. Samuelssons Rapport erbjuder enkla strategier som gör det lättare för dig att välja.

Varje år får du det orangea kuvertet i brevlådan. Det innehåller en sammanställning av din allmänna pension. En del av de pengarna kan du själv placera. Dina val kan komma att påverka hur stor din pension slutligen blir. Det kan vara lönsamt att se över hur du placerar dina premiepensionspengar – och det behöver inte ens vara svårt.

Vad är premiepension och vad är PPM?

ppm

Vad är ppm?

 • Premiepensionen är den del i den allmänna pensionen som du själv aktivt kan påverka.
 • En del av den allmänna pensionen dit 2,5 % av din lön avsätts
 • Så länge du arbetar och betalar skatt kommer det varje år in nya pengar på ditt konto hos Pensionsmyndigheten.
 • Pengarna placeras i fonder som du kan välja själv.
 • Du kan ha upp till fem olika fonder  och du kan när som helst ändra dina fondval.
 • När du ska välja fonder första gången får du information från Pensionsmyndigheten.
 • Se hur mycket pengar du har på kontot i det orange kuvertet
 • Byt fonder via www.pensionsmyndigheten.se

Delar av lönen sätts av

Varje år avsätts 18,5 procent av lönen och andra skattepliktiga ersättningar till allmänna pensionen. Av dessa går 2,5 procent till premiepensionen (upp till ett maxbelopp av 7,5 inkomstbasbelopp => 406 700 kr år 2015).

Hur gör jag för att se mitt PPM-innehav?

För att kontrollera ditt premiepensionskonto måste du istället logga in på pensionsmyndigheten.se. med din personliga kod eller e-legitimation. Har du inte längre kvar din PPM kod behöver du beställa en ny på Pensionsmyndigheten.se.

Hur går det till att välja för första gången?

Pensionsmyndigheten skickar automatiskt ut ett valpaket med valblankett och fondkatalog till alla som får välja för första gången. Utskicket sker någon gång under våren. På valblanketten skriver du in fondens nummer. Blanketten skickar du sedan in i det medföljande portofria svarskuvertet till Pensionsmyndigheten. Pengarna till premiepensionen får du sedan själv välja att spara i olika fonder. En fond innehåller värdepapper som de som sparar i fonden äger. Värdepapper är till exempel aktier och obligationer.

PPM kod

För att logga in på Pensionsmyndighetens Mina sidor kan du använda BankId eller e-legitimation. Samma sak gäller för mobilappar. Pensionsmyndigheten har beslutat att ta bort inloggning med personlig kod på webbplatsen och Mina sidor från 8 juni 2017 med hänsyn till en högre säkerhet vid inloggning.

Vad är en fond?

En fond innehåller värdepapper som de som sparar i fonden äger. När du sparar dina pengar i en fond så köper du en del av fonden. Värdepapper är till exempel aktier och obligationer.

Det finns olika typer av fonder:

 • Aktiefond
 • Räntefond
 • Blandfond
 • Generationsfond

Vill du byta fonder?

Vill du ändra ditt premiepensionssparande vänder du dig till Pensionsmyndigheten. När du byter fonder på premiepensionskontot och gör en vinst så är den inte skattepliktig. Du betalar alltså ingen skatt på det. Det finns heller ingen avkastningsskatt på premiepensionen, som det idag gör på privata pensionsförsäkringar.

Så byter du fonder

Vill du byta till någon av våra fonder så gör du följande:

1.  Gå in på Pensionsmyndighetens webbplats.
2.  Logga in på ”Mina sidor”.
3.  Ange ditt personnummer och använd BankID eller Mobilt BankID för att logga in.
4.  Klicka på ”Byta fonder” i vänstermenyn.
5.  Bocka för de fonder du vill ta bort och klicka på “Ta bort”.
6.  Ange PPM-numret på de fonder du vill spara i och klicka på “Lägg till”.
7.  Ange fördelning i procent och klicka därefter på “Gå vidare”.
8.  Avsluta genom att klicka på “Godkänn och signera”.

PPM AP7

AP7 Såfa är det statliga förvalsalternativet i premiepensionssystemet. Det är en färdig fondportfölj som består av en mix av två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond.

AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond är två fonder för de som vill ha högre eller lägre risk än de färdiga fondportföljer som AP7 erbjuder eller för de som vill bygga en egen fondportfölj med både statliga och privata fonder.

AP7 Offensiv, AP7 Balanserad och AP7 Försiktig är tre fondportföljer för dig som själv vill välja risknivån på ditt sparande.

Sök och jämför PPM fonder – lista

Här kan du söka och jämföra fonder för din premiepension. Om man inte gör ett val placeras dina fonder i statens alternativ AP7 Såfa.

När kan jag ta ut pengarna?

Du kan själv välja när du vill börja ta ut din ppm pension, dock tidigast vid 61 års ålder, någon övre åldersgräns finns inte. Ju tidigare du börjar ta ut premiepension desto mindre blir summan per månad. När du tar ut pensionen så beskattas den som inkomst av tjänst. Det är den enda skatt som belastar premiepensionen.

Logga in och se ditt PPM innehav

Hur mycket kommer jag att få i pension?

Hur mycket du får i premiepension när du blir pensionär beror på hur mycket du har tjänat in när du har arbetat. Din premiepension beror också på hur det går med de fonder som du sparar pengarna i. Premiepensionen PPM kan vara viktig eftersom du själv bestämmer i vilka fonder du vill spara pengarna. Varje år du arbetar tjänar du in nya pengar till din pension. Lite förenklat kan man säga att ju mer du tjänar, desto högre blir din pension. För de allra flesta blir pensionen också högre ju senare de väljer att gå i pension. Annat som påverkar är hur löneutvecklingen i Sverige är och hur det går för dina premiepensionsfonder.

Så fungerar pensionen

Din pension kan komma från flera olika håll. Den allmänna pensionen ansvarar Pensionsmyndigheten  för och de flesta får även en tjänstepension från arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever. Tänk på att utbetalningen av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period. Din allmänna pension kommer från staten. Tjänstepensionen får du från jobbet. Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Det är ett frivilligt sparande.

Skall man vänta med att ta ut sin allmänna pension?

Fördelen med den allmänna pensionen är att den är livsvarig. Det vill säga den vara livet ut. Men, för varje år man väntar med att ta ut pensionen så ökar den med ungefär 8 procent resten av hela livet. Det kanske därför inte är en dum idé att om möjligt försöka vänta med att ta ut den allmänna pensionen så länge som möjligt.

Ppm tips

Morningstar har en intressant lista som hela tiden uppdateras. Där kan du löpande se de PPM-fonder som gått bäst de senaste 3 åren. Historisk avkastning är visserligen ingen garanti för framtiden, som du säkert vet. Men chansen att en framgångsrik förvaltare kommer att göra bra resultat även i framtiden, är förstås större än att lägga sina pengar hos en förvaltare som misslyckas år efter år.

Skillnad mellan premiepension och traditionell försäkring

Premiepension är en form av fondförsäkring, vilket betyder att pensionsbeloppet kan variera från år till år och är beroende av de ingående fondernas värdeutveckling. Traditionell försäkring, å andra sidan, baserar sig på att försäkringsbolagets förvaltning över tiden är stabil och innehåller en garanterad del. Detta leder till att den traditionella försäkringen har en stabilare utveckling och ger en säkrare prognos på framtida utbetalningar. Pensionsmyndigheten beslutar hur stor tilldelning på inbetalda pensioner utifrån återbäringsräntan, som är värdeutveckling minus förvaltningskostnader. Pensionsbeloppet med premiepension varierar genom att man utöver ett garanterat belopp även kan få ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppets storlek bestäms även det av värdeutvecklingen på fonderna.

Ha lägre kostnader än intäkter

Om man lever efter denna princip så kommer pengarna aldrig att ta slut. Fördelen med att vara pensionär är att man inte behöver så många nya prylar så det kanske är upplevelser man ska satsa på istället. Om man har ett totalt pensionskapital på fem miljoner kronor och konsumerar 200 000 kronor (4 %) varje år räcker pengarna i 25 år. Men, man får också en löpande avkastning på kapitalet vilket gör att kapitalet räcker längre. Om man har möjlighet att placera pengarna till 6 procent i avkastning så tar ju pengarna kanske aldrig slut.

Byte till traditionell försäkring

När man blir 61 år gammal och kan börja få ut sina pengar, har man möjlighet att byta från premiepension till traditionell försäkring. Man kan dock inte byta tillbaka till sina fonder.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Har en nära anhörig dött kan du som efterlevande och bor utanför Sverige ha rätt till efterlevandepension. Efterlevandepension för dig som bor utanför Sverige består av tre ersättningar: barnpension och efterlevandestöd, omställningspension och änkepension. Kravet för att du ska få rätt till efterlevandepension är att den avlidne någon gång bott eller arbetat i Sverige.

PPM Val och bra PPM fonder

Samuelssons Rapport är PPM rådgivaren som erbjuder enkla strategier och fondportföljer som gör det lätt för dig att välja. Välj fonder efter hur lång tid du har kvar till pensionen och hur mycket risk du vill ta. Har du lång tid kvar tid till pensionen rekommenderar vi att du tar lite högre risk. Ska du snart gå i pension bör du ha pengarna i alternativ med lägre risk. Viktigt att du väljer en risknivå som du känner dig trygg med oavsett ålder. Samuelssons Rapport erbjuder strategier oavsett vilken ålder du har. Är du osäker på vad du skall välja så kontakta oss så hjälper vi till.

PPM Offensiv
PPM Balans
PPM – Bra Fonder

Resultat och avkstning för PPM portföljerna.


Följ mig på Facebook swing trading Samuelssons Rapport

Följ mig på Twitter swing trading Samuelssons Rapport

Följ mig på Linkedin swing trading  Samuelssons Rapport

Följ mig på Pinteres swing tradingt  Samuelssons Rapport

Följ mig på Google+ swing trading  Samuelssons Rapport

Följ mig på Instagram swing trading  Samuelssons Rapport

Följ mig på You Tube swing trading Samuelssons Rapport