Slippage – vad är det? | Slippage definition

Vad är slippage?

Om du lägger en order och prisnivån där den köps inte är exakt på samma nivå där du lade ordern så säger man att det förekommit slippage. Man kan även stöta på ordet prisförskjutning ibland.

Slippage kan förekomma överallt men oftast i värdepapper där det är snabbare marknadsrörelser. Det tar tid för mäklaren att bearbeta och behandla din order. Det pris som du angett kommer kanske inte längre finnas tillgängligt för dig. Kanske du tillsammans med 100 andra traders vill ha exakt samma pris och trade. Då kommer de som är snabbast att få de första ordrarna fyllda. Om det  inte finns tillräckligt många säljare när dessa vill köpa. Då kommer priset att krypa uppåt och de som är sist till traden kommer få ett sämre pris. Man kallar detta slippage.

Hög volatilitet och mycket tradingaktivitet kombinerat med låg likviditet, vilket innebär att värdepappret inte handlas mycket, brukar med andra ord ge mest slippage. När en marknad upplever hög volatilitet innebär det i allmänhet att det finns låg likviditet och handel. Detta innebär oftast ökade prisrörelser.

Här hittar du en bra förklaring på engelska.

Ordrar

Hög slippage kan ofta innebära stora kostnader för en trader. Många gånger kan det vara så högt att det inte är värt att handla längre i värdepappret. Är det hög slippage på en marknad så står man inför valet att antingen sluta att handla där, handla mycket försiktigt med örnkoll på köp- och säljkurser för att minimera slippage eller att börja använda limitordrar istället. Med limitordrar så kan du bestämma vilka priser som du kan acceptera eller inte. Du kan då låta bli att handla på prisnivåer som ger dig en dålig edge eller där du ger upp för mycket vinst eller kanske till och med hamnar i en förlust.

slippage

slippage