Småbolag – Sveriges vassaste aktieportfölj

Jag är en aktiv och uthållig investerare som anser att över tiden kommer det underliggande värdet på ett företag att avspegla sig i aktiepriset.

Alla bolag är små i början där flera svenska och nordiska bolag har potential för stark tillväxt över tiden. Historisk sett har småbolagen kursmässigt utvecklats klart mycket bättre än börsen som helhet. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa och ofta då genom internationell expansion och genom att växa organiskt eller via förvärv

Det här är en portfölj som består av små och medelstora svenska företag och som jag haft i ganska många år nu. Det är extra kul då jag börjar få lite historik att visa upp som visar på den fina utvecklingen för strategin. Portföljen består oftast av mellan 8 och 15 aktier och bytena gör jag månadsvis. I genomsnitt är det ungefär ett byte varannan månad.

Att köpa en aktie är för mig är detsamma som att köpa en del i ett företag, och inte bara en aktie. Jag tillämpar aktiv förvaltning av mina portföljer. Med aktiv förvaltning menas vanligen att en portfölj sätts samman efter ens bästa idéer. I takt med att jag hittar köpvärda aktier respektive inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande.

Det är mycket enkelt att följa mina portföljer. Jag skickar ut ett mail en gång i månaden ungefär och uppdaterar alla medlemmar om något skall köpas eller säljas. Uppdateringen sker alltid på en söndag vilket innebär att alla har samma chans att köpa och sälja till samma kurser på måndagens öppning. Resultaten som du hittar här kommer från handel som har redovisats på detta sätt. Det är väldigt enkelt att följa portföljen och få exakt lika resultat som de jag har redovisat i diagrammen.

Strategin är långsiktig och har en ganska medel – hög risk men samtidigt mycket stor potential för bra värdeökningar. Sett på många års sikt så brukar det löna sig att satsa på denna typ av portföljer.

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter framöver. Jag försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att Jag investerar i kvalitetsbolag där Jag kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än börsindex och liknande fonder och portföljer.

Portföljen riktar sig till dig som

• tror på små bolag på den svenska aktiemarknaden
• tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Inga förhoppningsbolag

Värt att veta är att portföljen inte satsar på så kallade förhoppningsbolag utan har fokus på små och mellanstora företag som är välskötta och tjänar pengar.

För att minimera risken och nedgångar i portföljen så använder jag även en unik egenutvecklad marknadstimingsignal som ger mig ökade möjligheter att skydda mina sparpengar vid eventuella nedgångar på börsen genom att signalera när det är större risk för nedgång.

Målet med mina aktieportföljer är alltid att varje år slå svenskt aktieindex. Något som de flesta svenska fonder och förvaltare i princip aldrig klarar av. Ska en portfölj över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet.

Småbolagsportfölj

Avkastningen hittar du här

Medlemskap – översikt

Här hittar du senaste portföljuppdateringen