Vad är E-mini Valhalla för något?

***(Just nu har jag ett uppehåll med strategi Valhalla. Jag kommer sätta igång den igen när jag hittar en bättre platform att förmedla signalerna på.)

E-mini Valhalla är flera mekaniska handelsalgoritmer som handlar SP500, Nasdaq, Dow Jones och Russel2000 E-mini terminer. Det är en strategi som försöker utnyttja en del enkla och mer avancerade ”edger” som jag funnit fungera på de marknader. Den går både ”long” och ”short”.

Vad är E-mini terminer för något?

E-mini terminer är terminer som skuggar flera populära index enligt vissa föreskrivna regler.  I vårt fall handlar det främst om SP500, Nasdaq100, Dow Jones och Russell2000. Den handlas på amerikanska börser och har nästan öppet dygnet runt. Systemet är egentligen en mix av flera ”edger” och strategier.

Systemets design

E-mini Valhalla är i grunden ett 100 % mekaniskt system.  Systemet har utformats med hjälp av statistiska ”edger” och tradar olika emini kontrakt . Systemet handlar främst i slutet och och i början av handelsdagen men det kan även  förekomma handel under dagen samt före och efter handelsdagen. E-mini Valhalla handlar mellan 1 till 3 gånger per månad i genomsnitt. Handels Längd varierar från 1 till 5 dagar. Handel kan ske under olika tider på dygnet. Ett mail kommer alltid att skickas till alla prenumeranter som prenumererar på systemet. Den kommer även att publiceras på hemsidan under respektive flik.

E-mini Valhalla Backtest historia

Systemet har utformats med hjälp av backtesting av historiska data som sedan framåttestats i flera perioder. Data sedan 2000 har använts.  De grundläggande SP500 Valhalla systemen slutfördes egentligen för flera år sedan och delar av detta har jag tradat i ganska många år. Nu har jag däremot samlat ett flertal av dessa ”edger” i en algoritm som jag hoppas blir en ännu bättre och effektivare strategi.

Portföljstorlek

Jag rekommenderar minst 20000 dollar på kontot för denna strategi och att man tradar 1 kontrakt varje gång I nuläget.

Andra instrument som följer dessa index?

Strategin fungerar troligen också bra om man använder ETF’er eller minifutures eller liknande instrument som följer våra terminer som vi handlar men det är ingenting som jag testat och kan svara på till 100%.

Köp av terminer

2 typer av order kommer jag att ge. Den ena är en limitorder i början av handelsdagen. Den andra är en market order nära slutat av dagen. I sällsynta fall kan handel ske utanför de normala öppettiderna i Chicago.

Sälj av terminer

Sker antingen med en stoploss eller med så kallade dynamiska stopp där ett stopp inte kommer att användas på konventionellt sätt. Det står mer om det här. Sker normalt på normala öppettider men kan även ske utanför de normala öppettiderna i Chicago.

Handel

Jag skickar ut ett mail till alla prenumeranter när någonting sker i strategin.

Förväntat resultat för E-mini Valhalla

Om historiska data (2000-2013) kan vara en guide för framtida resultat så kan man förvänta sig något liknande det nedan för denna stategin.

Percent profitable: 65,92%
Profit factor: 2,43
Average Win: 1,61%
Average Loss: -1,93%
Max consecutive losses in a row: 4

Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

 Kom ihåg att det finns en betydande risk för förlust i handel med terminer. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Handla inte med pengar du inte har råd att förlora. 

*Resultat E-mini Valhalla