Svenskt Vix mot OMX30

By 15 januari, 2011Trading

Svnesk Vix mot OMX30. Här är en av de indikatorer som  jag brukar kolla på för att avgöra vändpunkter på börsen. Den ger ingen exakt köpsignal men den talar om för mig när det är fördelaktigt att köpa respektive sälja. Samt, det kanske viktigaste av allt, vi vet när vi skall sitta på händerna och inte göra någonting. Diagrammet är ganska självinstruerande med grön linje för köp och röd linje för sälj.

Dela gärna detta