Swingtrading resultat

Swingtrading resultat

Här är resultaten för de swingtrades som jag redovisar live på bloggen. Det här är inte en rättvisande summering för hur det skulle gå om man tradade detta med riktiga pengar. Din storlek på position och konto kommer påverka resultatet mycket. Observera också att daytradingdetta inte är ett komplett tradingsystem utan mer tips på bra swingtrades med höga odds för vinst. Sedan är det inte alltid heller möjligt att ta alla trades som redovisas en dag beroende på hur din position sizing strategi ser ut. Att summera trades i en kolumn som jag gjort är inte heller helt korrekt matematiskt. Men i brist på något bättre så kan man ändå få en uppfattning om hur trades jag tar har gått historiskt.

Jag tradar själv de flesta signaler som jag redovisar här. Inget courtage eller slippage är medräknat. (För att trada dessa signaler så är det viktigt att ha lågt courtage)

*I mars 2016 började jag även handla amerikanska aktier i samma swingtradingservice.

RESULTAT FÖR RESPEKTIVE ÅR HITTAR DU GENOM ATT KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN

Resultat för år 2016

Resultat för år 2015

Resultat för år 2014

Resultat för år 2013