Swingtrading resultat

Här är resultaten för de swingtrades som jag redovisar live på bloggen. Det här är inte en rättvisande summering för hur det skulle gå om man tradade detta med riktiga pengar. Din storlek på position och konto kommer påverka resultatet mycket. Sedan kan en eventuell växlingsavgift mellan dollar och kronor också påverka.

Hög sannolikhet och bra odds för vinst
Observera också att daytradingdetta inte är ett komplett tradingsystem utan mer tips på bra swingtrades med höga odds och stor sannoliket för vinst. Sedan är det inte alltid heller möjligt att ta alla trades som redovisas en dag beroende på hur din position sizing strategi ser ut. Att summera trades i en kolumn som jag gjort är inte heller helt korrekt matematiskt. Men i brist på något bättre så kan man ändå få en uppfattning om hur trades jag tar har gått historiskt.

Lyckas med signalerna
Dom flesta som är medlemmar och följer de grundläggande regler som vi har för swingtradinghandeln tjänar pengar. Med en sund storlek på dina trades (och ett lågt courtage) så är det svårt att undvika detta. De som misslyckas tillhör oftast någon av dessa 4 grupper:

  • Man tar för stora trades i förhållande till sitt konto och förlorar alldeles för mycket dom gånger vi tar en förlust.
  • Man har för högt courtage
  • Man följer inte signalerna.
  • Man tar inte alla trades.

Om du ser till att inte falla i någon av dessa fällor så kommer du med stor sannolikhet lyckas med din swingtrading.

Jag tradar själv de flesta signaler som jag redovisar här.

Inget courtage eller slippage är medräknat. För att trada och lyckas bra med dessa signaler så är det viktigt att ha lågt courtage.

*I mars 2016 började jag även handla amerikanska aktier i samma swingtradingservice.

RESULTAT FÖR RESPEKTIVE ÅR HITTAR DU GENOM ATT KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN

Resultat för år 2016

Resultat för år 2015

Resultat för år 2014

Resultat för år 2013

Den information och de analyser som ni finner på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingenting häri skall tolkas som personlig investeringsrådgivning. Under inga omständigheter skall denna information ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla något värdepapper. Jag kan heller inte garantera att något av den information som du hittar på denna webbplats är korrekt, och att något skrivet här bör eller kan bli föremål för oberoende kontroll. Du, och du ensam, är ansvarig för eventuella investeringsbeslut du gör. De idéer och strategier som finns på webbplatsen ska aldrig användas utan att du först bedömer din egen personliga och ekonomiska situation, eller att du rådfrågar en professionell finansiell rådgivare. Mina tankar och åsikter kommer också att ändras från tid till annan allteftersom som jag lär och samlar på mig mer kunskap.