Vad är tjänstepension? | Snabb och enkel rådgivning för 2018

Du har säkert hört ordet tjänstepension förut. Tjänstepensionen blir allt viktigare för den framtida pensionen och det är närmare 90 procent av alla som arbetar som har tjänstepension, men har du koll på vad det egentligen är för något?

Tjänstepension är en den pension som din arbetsgivare betalar premier för. Ju mer du tjänar, desto större betydelse får tjänstepensionen. Tjänstepensionen kan ha sin grund i ett kollektivavtal eller i ett individuellt avtal mellan arbetsgivare och en anställd. Tjänstepensionen är kanske den del av kollektivavtalet som är värd mest och det är din arbetsgivare som betalar premien. I vissa fall är det du själv som väljer vilken försäkringsform och i vilket bolag som pengarna ska placeras i. Det är viktigt att se till att du får tjänstepensionen eftersom den kompletterar den allmänna pensionen. Den kan i slutändan stå för närmare hälften av din totala pension.

Tjänstepensionen kan vara en viktig del för mångas framtida pension. De flesta anställda får tjänstepension, även kallad avtalspension, som betalas in av arbetsgivaren. Tyvärr kan det många gånger vara komplicerat att förstå vad man skall göra för att få ut så mycket som möjligt av sin försäkring och tjänstepension. En stor del i tjänstepensionen (fondförsäkring) är att kunna få en bra avkastning på sina pengar.

All pension som kommer från en anställning brukar kallas tjänstepension.

Tjänstepension grundas normalt på en utfästelse om pension till den anställde. En arbetsgivares pensionsutfästelse (ibland även kallat pensionslöfte eller pensionsåtagande) är en del av den ersättning som avtalas för ett förvärvsarbete (uppskjuten lön). Normalt säkerställer (tryggar) en arbetsgivare tjänstepension för den anställde.

Här kan du läsa om tjänstepension:
www.minpension.se
Exempel på kollektivavtal:

Öka sin pension

Med bra fondval kan man öka sin tjänstepension ordentligt. Valen man kan göra i olika försäkringar beror på var du jobbar och det kollektivavtal du är ansluten till. Det finns i dagsläget många olika fondplattformar och antalet fonder att välja mellan varierar kraftigt.

tjänstepension

tjänstepension

På Samuelssons Rapport hjälper vi till att specialanpassa våra modellportföljer för alla olika tjänstepensioner. I de fall som våra portföljer inte går att direktanpassa så försöker vi hitta en likvärdig fond i respektive fondförsäkrings fondlista. Observera att alla byten av fonder görs av dig personligen. Kontakta din försäkringsmäklare, arbetsgivare eller fackförbund så hjälper dom dig att komma igång med fondbyten för din tjänstepension.

Arbetsgivare

Det förekommer att arbetsgivaren anlitar någon annan för att betala ut tjänstepensionen. Exempelvis åtar sig i vissa fall en försäkringsgivare att betala ut tjänstepensionen åt arbetsgivaren när tjänstepensionen är säkerställd med en pantsatt arbetsgivarägd kapitalförsäkring (förmedlingspension). Ett annat exempel är då tjänstepensionen tryggats genom avsättning i balansräkningen och kreditförsäkrats i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti) och utbetalningen av pensionen sker genom PRI Pensionsgaranti. Även om en arbetsgivare anlitar någon annan för att betala ut tjänstepensionen är det pension från arbetsgivaren.

Portföljer för din tjänstepension

De portföljer som du kan använda på Samuelssons Rapport för din tjänstepension är följande:
PPM för din tjänstepension
PPM-portföljer
Aktieportföljer för din tjänstepension
Aktieportföljer
.
Här är exempel på olika Fondplattformar som finns för tjänstepension:
tjänstepension

Pension

Som medlem så får du exakt samma innehåll och förmåner som en Investerarmedlem får. Du får förutom dessa portföljer att välja mellan för din tjänstepension:

Large Cap
Small Cap
Gordon Gekko
PPM Offensiv
PPM Balans
USA – Portföljen
Lat men Smart
PPM – Bra Fonder

Betalning sker via Paypal. Har du inget konto hos där ännu ännu så är det superenkelt att sätta igång med.  Det är dessutom kanske det säkraste onlinebetalningsmedlet som finns. Efter att ha anmält sig som medlem så kommer pengar att dras automatiskt från ditt konto tills du avslutar medlemskapet. Detta gör du själv via den betalningsmetod du använder. Pengar kommer betalas i förskott för varje kommande månad. Du kan givetvis avsluta ditt konto när som helst.

Avkastningen hittar du här

Medlemskap – översikt

Här hittar du senaste portföljuppdateringen

——————————————————————————————————————

Den information och de analyser som ni finner på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingenting häri skall tolkas som personlig investeringsrådgivning. Under inga omständigheter skall denna information ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla något värdepapper. Jag kan heller inte garantera att något av den information som du hittar på denna webbplats är korrekt, och att något skrivet här bör eller kan bli föremål för oberoende kontroll. Du, och du ensam, är ansvarig för eventuella investeringsbeslut du gör. De idéer och strategier som finns på webbplatsen ska aldrig användas utan att du först bedömer din egen personliga och ekonomiska situation, eller att du rådfrågar en professionell finansiell rådgivare. Mina tankar och åsikter kommer också att ändras från tid till annan allteftersom som jag lär och samlar på mig mer kunskap.

Följ mig på Facebook swing trading Samuelssons Rapport

Följ mig på Twitter swing trading Samuelssons Rapport

Följ mig på Linkedin swing trading  Samuelssons Rapport

Följ mig på Pinteres swing tradingt  Samuelssons Rapport

Följ mig på Google+ swing trading  Samuelssons Rapport

Följ mig på Instagram swing trading  Samuelssons Rapport

Följ mig på You Tube swing trading Samuelssons Rapport