Update Svenska bostadspriser

By 19 januari, 2018Trading

Det här var bottensiffran…. nu planar det ut och kanske till och med vänder upp!

Hox/Valuegard publicerade precis data för de svenska bostadspriserna per den siste december 2017. För hela riket föll priserna med 2,3% i december. Jämfört med förra året var priserna ner 2,5%. Riket är dock sekundärt, då priserna följer utvecklingen i Stockholm, och Brf marknaden i synnerhet, med en fördröjning. Brf priserna i Sthlm var ner 2,0% i december, och 9,0% YoY. Det är samma prisnivå som för 2,5år sedan, dvs sommaren 2015.

Den svenska 5 yrs bostadsobligationen tog ett skutt upp från ca 0,35% (vid förra mättillfället) till 0,53% idag.

Källa: Update Svenska bostadspriser | Kortsikt’s Blog

Dela gärna detta