USA – Portföljen

USA – Portföljen Jag är en aktiv och uthållig investerare som anser att över tiden kommer det underliggande värdet på ett företag att avspegla sig i aktiepriset. Det här är en portfölj som består av Amerikanska större bolag. Portföljen består oftast av mellan 10 till 15 aktier och byten görs månadsvis. I genomsnitt är det ungefär ett byte varannan månad. Att köpa en aktie är för mig är detsamma som att köpa en del i ett företag, och inte bara en aktie. Jag tillämpar aktiv förvaltning av mina portföljer. Med aktiv förvaltning menas vanligen att en portfölj sätts samman efter … Fortsätt läsa USA – Portföljen