Utdelningsaktier

Yield Utdelningsaktier

Utdelningsaktier

En portfölj med utdelningsaktier där fokus ligger på aktier med bra och stabil utdelning. Vi fokuserar på att maximera avkastningen främst med hjälp av utdelningen. Portföljen består av 20st olika bolag och alla är viktade till ungefär 5%. Det är en blandning av svenska och utländska bolag.

Att köpa företag med bra utdelningar kan vara ett bra och effektivt sätt att spara pengar på och få en passiv inkomst. Utdelningarna kan vara periodiska eller enskilda och kan variera mellan svenska och utländska bolag. En aktieutdelning är oftast en kontant utbetalning till bolagets aktieägare.  Anledningen till varför bolagen delar ut bolagets vinster till aktieägarna är på grund av att bolaget inte har behov av att återinvestera allt vinstkapital och därför delas vinsten till aktieägarna istället.

Stabila utdelningstrender

Företag med stabila utdelningstrender och en bra utdelning är några av de viktiga ingredienserna för att lyckas med utdelningsaktier men dock inte de enda. Jag kommer fortfarande använda en del av den analys som gjort våra andra portföljerna framgångsrika i denna analysmix. Kombinationen av detta gör denna portföljen unik i sitt slag. En portfölj perfekt för den som vill kunna leva på sina utdelningar någon gång i framtiden. Målet med portföljen är densamma som för övriga portföljer på Samuelssons Rapport. Att ha en avkastning som är bättre index. (OMX30). Som långsiktig investerare vill du äga stabila företag med god utdelningshistorik. Stabila utdelningsbolag brukar ofta vara välskötta, mindre riskfyllda och med en bra resultat- och balansräkning. I och med att de nästan aldrig sänker sina utdelningar är det också nästan en garanterad avkastning som tillfaller dig som investerare år efter år.

Att köpa en del i ett företag

Att köpa en aktie är för mig är detsamma som att köpa en del i ett företag, och inte bara en aktie. Jag tillämpar aktiv förvaltning av mina portföljer. Med aktiv förvaltning menas vanligen att en portfölj sätts samman efter ens bästa idéer. I takt med att jag hittar köpvärda aktier respektive inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande.

Risker med att investera i utdelningsaktier

Fördelarna är lättare att förstå och hitta, men det är bra att känna till riskerna med att investera i utdelningsaktier. Här är något du bör tänka på:

  • Köp aldrig en aktie bara för att de har hög direktavkastning. Vad sker om de halverar utdelningen? Aktien lär med stor sannolikhet gå ner och och din idé om aktien och dess framtid stämmer inte alls längre.
  • Har företaget en bra tillväxt, tjänar de pengar fortfarande och har stadiga vinstökningar varje år? Var försiktig med företag som inte börjar att stagnera och inte längre med lätthet kan betala ut sina utdelningar.

Att ett bolag delar ut mycket eller lite pengar kan tolkas på flera sätt. Om bolaget stoppar sin utdelning brukar detta signalera problem för bolaget. Att man återinför en utdelning är ett tecken på att bolaget ser framför sig bättre tider och att kunna klara av att hålla en god vinstnivå under en överskådlig framtid. Ett bolag som inte delar ut pengar eller kanske sänker utdelningen kan göra det för att man tror sig kunna få högre avkastning på det egna kapitalet än marknaden som helhet. Många företag utför regelbundet utdelningar, detta är ett tecken på att företaget genererar ett positivt kassaflöde och inte behöver investera allt för tillfället. Det finns också många företag som inte väljer att dela ut pengar men som ändå är bra och sunda företag. Företag som Google, Amazon och Berkshire Hathaway  delar inte ut några pengar för att dom anser att dom kan få bättre avkastning på dessa genom att investera dom själva i sin verksamhet.

Det är enkelt att följa portföljerna

Jag skickar ut ett mail en gång i månaden ungefär och uppdaterar alla medlemmar om något skall köpas eller säljas. Uppdateringen sker alltid på en söndag vilket innebär att alla har samma chans att köpa och sälja till samma kurser på måndagens öppning. Resultaten som du hittar om du följer länken kommer från handel som har redovisats på detta sätt. Det är väldigt enkelt att följa portföljen och få exakt lika resultat som de jag har redovisat i diagrammen. Målet med mina aktieportföljer är alltid att varje år slå svenskt aktieindex. Något som de flesta svenska fonder och förvaltare i princip aldrig klarar av. Ska en portfölj över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet.

Vad är direktavkastning?

När man talar om utdelningsaktier så nämns ofta ordet direktavkastning. Direktavkastning är ett mått på utdelningenstorlek i förhållande till aktiekursen. Man kan räkna fram en akties direktavkastning genom att dividera utdelningen per aktie med börskursen. Dessa uppgifter hittar du lätt  i informationen för en aktie på någon bank eller mäklare.

Är hög direktavkastning bäst?

Det kan vara lockande att köpa aktier som har högst direktavkastning. Hög direktavkastning är inte allt som man bör beakta i ett företag. Om ett företag har avsevärt högre direktavkastning än andra så behöver detta alltid vara någonting positivt. Eftersom direktavkastningen är kopplad till aktiens pris så kommer aktier med lågt pris och hög utdelning få en hög direktavkastning. En akties pris styrs alltid utifrån de förväntningar som finns på hur bolaget kommer att gå i framtiden.

När får man sin utdelningen?

Dividend

Utdelning aktier

Oftast delar de bolag som ger aktieutdelning i Sverige ut det i samband med årsstämman. För de flesta bolag inträffar detta någon gång under våren. Om man vill leva på utdelningar kanske det kan vara en god idé att sprida ut sina inkommande utdelningar över året. I andra länder såsom exempelvis USA så är det vanligare att bolag lämnar sin utdelning spridd över hela året. Ett vanligt förfarande är att ge utdelning varje kvartal, men det finns även bolag som ger utdelning varje månad. Det kan därför vara en bra idé att titta på både svenska och utländska aktier som delar ut pengar på olika delar av året för att få en så jämn inkomstfördelning som möjligt.

Var kommer utdelningen ifrån?

För att ett bolag ska kunna höja utdelningen över tid så krävs det att bolaget höjer sin vinst. Om bolaget skulle dela ut pengar men inte gå med vinst, då skulle kassan snart sina och bolaget skulle tvingas att sänka eller helt sluta med att dela ut pengar.

Kom ihåg att utdelningskapaciteten är beroende av bolagets lönsamhet. Om bolaget inte tjänar pengar så finns det inga pengar att dela ut. Det är därför viktigt att företaget går bra och gör vinst även framåt i tiden.

Varför vill man ha aktieutdelning?

Ett vanligt sätt att tjäna pengar på aktier är genom att ta del av en aktieutdelning. Den vinst som företagen gör och som dom inte behöver återinvestera i verksamheten kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning. Förr var det ofta bolag som funnits ett tag som delade ut pengar. Sådana bolag som varit lönsamma över en längre tid och antingen är så stora att de kanske inte längre kan växa så mycket längre eller för att de anser att aktieägarna kan göra mer med pengarna än dom själva kan göra. En anledning är också för att ge aktieägarna avkastning på det kapital dom har investerat och en gång riskerat. Därför bestämmer sig dessa bolag för att dela ut återstående kapital till aktieägarna.

Utdelningsaristokrater  – här är en lista

I USA tarlar man ofta om om “Dividend Aristocrats” eller “Dividend Champions”, dvs bolag som har höjt utdelningen minst 25 år i rad. Den historiken är ju givetvis otroligt lockande för en investerare. Sannolikheten för framtida utdelningsökningar är högre hos dessa bolag än hos bolag med kortare historik av att höja utdelningarna årligen. Jag har satt samman en lista för Sverige också. Svenska Aristokrater – Swedish Dividend Aristocrats

Utdelningsaktier och ränta på ränta

Bästa sättet att utnyttja ränta-på-ränta effekten är att återinvestera utdelningarna du får på aktier varje år. Över tid kommer du att bli förvånad över hur mycket mer pengar du tjänar. När man återinvesterar utdelningen som man kan få från aktier som delar ut pengar så får man en ränta på ränta effekt som är mycket kraftfull. På detta sätt så ackumuleras investeringskapitalet för varje år som går. Den kanske mest framgångsrike investeraren någonsin, Warren Buffett har tjänat en stor del av sin förmögenhet på detta sätt. Två portföljer på Samuelssons Rapport som har utnyttjat denna effekt bra  är Svenska Utdelnings Aristokrater, G0rdon Gekko och Utdelningsaktier.

Ett par bra källor för att läsa mer om utdelningsaktier:

Utdelningsaktier – Hernhag
Utdelningsaktier – Västkustinvesteraren