Utdelningsportföljen

En portfölj som fokuserar på att maximera avkastningen främst med hjälp av utdelningen. Portföljen består av 20st olika bolag och alla är viktade till ungefär 5%. Det är en blandning av svenska och utländska bolag. Företag med stabila utdelningstrender och en bra utdelning är några av de viktiga ingredienserna för att lyckas med utdelnngsaktier men dock inte de enda. Jag kommer fortfarande använda en del av den analys som gjort våra andra portföljerna framgångsrika i denna analysmix. Kombinationen av detta gör denna portföljen unik i sitt slag. En portfölj perfekt för den som vill kunna leva på sina utdelningar någon gång i framtiden. Målet med portföljen är densamma som för övriga portföljer på Samuelssons Rapport. Att ha en avkastning som är bättre index. (OMX30)

Att köpa en aktie är för mig är detsamma som att köpa en del i ett företag, och inte bara en aktie. Jag tillämpar aktiv förvaltning av mina portföljer. Med aktiv förvaltning menas vanligen att en portfölj sätts samman efter ens bästa idéer. I takt med att jag hittar köpvärda aktier respektive inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande.

Det är mycket enkelt att följa mina portföljer. Jag skickar ut ett mail en gång i månaden ungefär och uppdaterar alla medlemmar om något skall köpas eller säljas. Uppdateringen sker alltid på en söndag vilket innebär att alla har samma chans att köpa och sälja till samma kurser på måndagens öppning. Resultaten som du hittar här kommer från handel som har redovisats på detta sätt. Det är väldigt enkelt att följa portföljen och få exakt lika resultat som de jag har redovisat i diagrammen.

Målet med mina aktieportföljer är alltid att varje år slå svenskt aktieindex. Något som de flesta svenska fonder och förvaltare i princip aldrig klarar av. Ska en portfölj över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet.

 

Medlemskap – översikt

 

 

 

 

 

 

Avkastning nedan till augusti 2017. Kontakta mig för att få senaste avkastningen.