Vad är blankning?

By 16 december, 2015Blogg

Blankning går ut på att sälja en tillgång som du inte äger, i hopp om att priset sjunker så att du i ett senare skede kan köpa den billigare. Differensen mellan tillgångarnas försäljningspris och det pris du sedan köper dem för är din vinst. Att blanka aktier kallas också att gå kort i aktier.

När du går kort i exempelvis en aktie, så lånas aktieposten av en utomstående aktör (vanligen en mäklare) och avyttras sedan. Utlåningen är inget som den blankande investeraren behöver befatta sig närmare med. Det sker ”bakom kulisserna” när en blankningsaffär har lagts upp.