Vad är en stopporder?

By 16 december, 2015Trading

En stopp är en instruktion om att handla så snart priset på en tillgång når en viss nivå som är mindre gynnsam än den aktuella nivån. Detta betyder att du köper om marknaden når ett högre pris, eller säljer om den når ett lägre.

Det finns en mängd olika anledningen till varför detta kan vara en bra idé att använda en stopporder. Om din analys exempelvis indikerar att du bör köpa ett instrument om den går igenom ett motstånd på en högre nivå eller du kan kanske vilja använda en stopp för att stänga en position som rör sig i en ogynnsam riktning. 

Likt limitordern, så kan stoppar spara tid och energi genom att minska tiden du behöver bevaka marknaden. Du kan använda en stopp-order för att antingen öppna en ny position eller för att stänga en öppen position.