Vad är hävstångsaffärer?

By 16 december, 2015Trading

Hävstångseffekter ger dig möjlighet att med en relativt begränsad kapitalinsats skaffa dig en stor exponering mot finansmarknaderna. När du investerar i en produkt med hävstångseffekt, kommer din leverantör endast att begära en bråkdel av värdet av hela din position av dig. I princip kan man säga att leverantören lånar ut återstoden till dig.

Resultatet av din transaktion är emellertid beroende av hela positionen. Därför kan det förefalla som om du kan tjäna (eller förlora!) mycket stora summor jämfört med det kapital du investerat. Dessa summor kan till och med vara större än den summa du satsade initialt.

Dela gärna detta