Vad betyder profit factor?

Profit Factor är summan av vinsterna i en strategi dividerat med summan av förlusterna i strategin.

Om en strategi genererar vinster på 20000 kronor och även förluster på 5000 kronor så betyder det att du har en Profit factor på 4.

Join the discussion 2 Comments