Volatiliteten har inte med robothandeln att göra

Volatiliteten har inte med robothandel att göra

Här nedan ser du ett diagram som är baserat på dagliga procentuella upp och nedgångar i absoluta tal. Jag har använt data från 1986 och har jämnat ut datan med ett 25-dagars medelvärde. Vad vi kan se är att volatilitet går i cykler som så mycket annat.

Om nu robothandeln skulle stå för de stora upp- och nedgångarna på börsen på sistone så kan man ju undra vilken typ av datorer som handlade på samma sätt 1987,1990, 1992 och under interneteran 1998-2002? Volatiliteten var nämligen högre då än nu. Hur förklarar man det? Slutsatsen är helt enkelt att volatiliteten inte har någonting med datorstödd handel att göra utan det är helt vanlig börshandel det handlar om.

Det många glömmer av när man talar om HFT-trading är att datorerna är programmerade av människor att utföra sådant som man själv inte hinner med eller kan göra.

Så är det för mig själv och min egen trading. Skulle jag manuellt göra allt som jag gör varje dag så skulle jag behöva 20-30 anställda, minst!. Istället låter jag mina excelmakro göra  en del av mitt dagliga arbete samt sk. robotprogram som det finns en uppsjö idag av på marknaden. Inget konstigt med det.

Alla industrier präglas av utveckling och automatisering. Glöm inte när robotarna till industrin kom, då var alla rädda för att våra jobb skulle försvinna. Istället tillförde dessa konkurrenskraft och tillväxt för de som låg i framkant. Det är ingen skillnad med trading. Låt utvecklingen ha sin gång. Det kommer alla till del när industrin allteftersom växer.

Robothandel och volatiliteten

Vad är volatilitet?

Volatilitet, eller ”volla” i dagligt tal, är ett riskmått som anger hur stora rörelserna varit i en aktie, uttryckt i procent. Måttet baseras på aktiens utveckling de senaste 30 dagarna och mäter skillnaden mellan aktiens högsta och lägsta kurs under perioden i förhållande till medelvärdet. Det kan vara intressant att titta dels på marknadens volatilitet, dels på en enskild akties volatilitet. Volatilitet visar hur mycket en aktie svänger medan nyckeltalet beta mäter hur mycket aktien har svängt i förhållande till börsen.

Volatilitet är ett begrepp inom finansvärlden för prisrörligheten hos aktier och andra finansiella tillgångar. Enkelt uttryckt beskriver volatilitet hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. Ju mer tillgångens värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången.

Volatilitet är standardavvikelse på tillgångens avkastning. Volatilitet används som mått för att mäta marknadsrisken hos en finansiell tillgång.

 

Betrakta följande diagram.

Hög och låg volatilitet

Hög och låg volatilitet

Den svara kurvan visar på låg volatilitet och den blå på hög volatilitet.

volatilt

Volatiliteten är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Måttet beräknas på årsbasis och anges i procent. En hög volatilitet innebär en högre risk, men samtidigt är möjligheten till hög avkastning ofta större än för sparalternativen med lägre variationer. Beroende på vad man vill kolla på så finns det olika typer av volatilitet. Allt ifrån prognoser till aktuella volatiliteter.

  • Aktuell volatilitet – Aktuell volatilitet visar volatiliteten för en viss period, exempelvis 30 dagar, där man kollar på historiska priser under perioden med den sista observationen på senaste priset.
  • Historisk volatilitet – Historisk volatilitet är väldigt lik aktuell volatilitet: Skillnaden är att den senaste pris-observationen är ett tidigare datum.
  • Framtida volatilitet – Här kollar man på prognosen för priset framöver: Viktigt att komma ihåg är att detta enbart är marknadens förväntningar då ingen vet hur börsen kommer utvecklas framöver.

Volatiliteten mäts vanligtvis på årsbasis.

Skilj också på volatilitet och betavärde. Volatiliteten indikerar hur mycket en aktiekurs teoretiskt sett kan avvika från sitt eget medelvärde, medan betavärdet visar hur mycket aktiekursen varierar i förhållande till ett index.

Historisk volatilitet – Forex

Här kan du hitta historisk volatilitet på Forex.