Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Försöker någon övertyga dig om varför socialism är bra? Vi har sammanställt våra 5 bästa argument för varför socialism är dåligt.
Missa inte vår artikel om varför många tycker socialism är bra. Länk till det hittar du längst ner.

Varför är socialism dåligt? – 5 orsaker enkelt och kortfattat

1. Socialism fungerar inte

Kan du nämna en socialistisk stat som fungerat som det var tänkt? Inte vi heller. Sovjetunionen, Nordkorea och Kina innan man bytte till kapitalism är tre bra exempel på hur socialism misslyckats. Gemensamt för alla misslyckade socialistiska länder var att de beskrivits som en utopi – ett teoretiskt idealsamhälle. I verkligheten har alla socialistiska länder aldrig ens kommit i närheten av idealbilden.
En viktig orsak till att socialism inte fungerar är att det krävs långtgående planering för vad som ska tillverkas och i vilken mängd. Det är omöjligt för en grupp människor att bedöma alla de behov som kan tänka uppstå i ett land. Därför uppstår det alltid brist på varor i en socialistisk stat. Dessutom är urvalet mycket begränsat. Tillgångarna används inte på ett effektivt sätt. Den ekonomiska utvecklingen blir också mycket sämre i en socialistisk stat.

Läs gärna också:
5 fantastiska saker du måste veta om socialism.
5 fantastiska saker du måste veta om kapitalism
5 dåliga saker du måste veta om kapitalism

socialism
socialism

2. Förtryck mot oliktänkande

Oliktänkande drabbas hårt i socialistiska stater. För att skapa ett socialistiskt system måste den fria tanken hämmas. Alla socialistiska stater försöker styra folkets tankar genom propaganda, statskontrollerade medier och genom att tysta oliktänkande. En socialistisk stat ser det som ett säkerhetshot om vissa individer börjar tänka fritt, kritisera systemet och protestera mot styret. För att kunna behålla makten och balansen i den socialistiska staten krävs att folk finner sig i den roll som systemet tillåter dem att ha. Alla som inte faller innanför de ramar som staten ritat upp är potentiella hot.

3. Ökad misstänksamhet

Även om du bara är ”en vanlig arbetare” som sköter sitt jobb kan du drabbas hårt i en socialistisk stat. För att kunna behålla makten utvecklar socialistiska stater starka säkerhetstjänster. De använder angivarsystem för att få in tips från allmänheten om vem som kan betraktas som fiende till staten och till ideologin. Många oskyldiga människor skickades till koncentrationsläger i Sibirien. Socialism skapar rädsla och misstänksamhet bland befolkningen. Tankar som ”Vad håller grannen på med egentligen?” eller ”Är min arbetskamrat är en spion?” förekommer ofta.

4. Censur

Det fria ordet är ett hot mot den socialistiska staten. Därför ligger media – tv, radio och tidningar under statlig kontroll. Om en socialistisk stat skulle uppstå idag skulle med största sannolikhet även Internet kontrolleras. Antingen är mediekanalerna helt statliga eller så är det statliga inflytandet mycket stort på annat vis. Det förekommer censur av olika slag. Den socialistiska staten kan gå in och plocka bort nyheter, åsikter eller perspektiv som inte rimmar väl med den socialistiska ideologin eller statens mål. Journalister tillämpar självcensur för att slippa böter, tappa jobbet eller hamna i fängelse.

5. Odemokratiskt

Demokrati och socialism går inte ihop. I en demokrati har alla rätt att lägga en röst på vilket parti man vill. Om det saknas ett politiskt parti har man rätt att organisera sig och starta ett nytt. I en socialistisk stat är det förbjudet. Man får inte organisera sig hur man vill. När det blir val (det vill säga om det blir val) är antalet partier att välja bland begränsat. Troligtvis är alla partier antingen direkt organiserade av staten eller strängt kontrollerade. I ett odemokratiskt land har du ingen chans att visa ditt missnöje om politikerna inte sköter sitt jobb. Därför leder socialism också till sämre styre.

Följ Oss På Twitter