Sparkonto – Jämför ränta och hitta bästa sparräntan idag (över 50st)

By 14 november, 2017Privatekonomi

Sparkonto – hitta bästa sparräntan

Samuelssons Rapport finns här för att hjälpa dig att hitta ett sparkonto med hög sparränta.
Jämför Sveriges bästa sparkonton snabbt och enkelt nedan med hjälp av reglagen.

Sparkonto

Det här är min topplista med sparkonton med bäst sparränta. Personligen så tycker jag detta är de bästa alternativen på sparkonto för att spara dina pengar på kort sikt.

Läs mer om sparkonto

Innan du jämför och hittar sparkontot med den bästa räntan kanske du vill läsa mer om sparkonton och sparräntor.
Compricer visar de officiella uppgifterna för varje enskilt konto.

Insättningsgarantin – vad är det?

Insättningsgarantin skyddar pengar insatta på sparkonton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag (institut).

Skyddet innebär att du får ersättning av staten om det institut där du har dina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller också om staten hanterar det krisdrabbade institutet genom så kallad resolution.

Instituten som är anslutna till garantin har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på sparkonto.

Upp till 950 000 kronor är skyddade

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 950 000 kronor per person och institut. Ersättningsbeloppet i kronor gäller för insättare i Sverige.

Om du har pengar i en filial till ett svenskt institut i ett annat EU-land gäller det landets ersättningsbelopp.

Möjlighet till högre ersättning i vissa fall

Man kan också ansöka om ett tilläggsbelopp (upp till 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad. Ansökan om tilläggsbelopp görs först efter att ett ersättningsfall inträffat.

Skyddet bidrar till finansiell stabilitet

Med ett starkt konsumentskydd kan insättare känna sig trygga även i tider av finansiell oro. Det minskar risken för att många tar ut sina pengar samtidigt och bidrar därmed till stabilitet i det finansiella systemet.

Insättningsgarantin infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EU-direktiv.

Instituten betalar avgifter

Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från de anslutna instituten som placeras i en fond. Insättningsgarantifondens värde uppgick till 40,1 miljarder kronor per 31 december 2017.

Sparandekalkylatorn

Optimera ditt sparande genom att sätta upp mål. Räkna ut hur lång tid det tar för dig att bli miljonär! Läs mer

Vad ska jag välja?

Några enkla grundregler att ha i åtanke när du väljer sparkonto. Att placera sina pengar på ett sparkonto i en bank är kanske inte det första du tänker på när du funderar över hur du ska placera dina pengar. Trots det är du förmodligen redan kund i åtminstone en bank där du har ditt lönekonto eller liknande. Steget till att öppna ett sparkonto är inte långt härifrån.

När du ska välja sparkonto gäller det inte enbart att gå efter bästa räntesatsen. Sparkonton med hög ränta går nästan alltid hand i hand med villkor och regler för vilken tillgång du har till dina pengar. I vissa fall tillåts du göra ett fåtal kostnadsfria uttag varje år, medan andra tar ut en avgift när du gör ett uttag innan bindningstiden gått ut.

In- och utlåning

Generellt sett påverkar in- och utlåningsränta varandra. När banken lånar ut pengar till högre ränta kan den även låna in pengar till högre ränta. Dvs du får en bättre ränta på dina insatta medel.

Se även till att kolla upp hur räntan betalas ut. Antingen betalas den ut varje år eller så får du den utbetald när hela bindningstiden löpt ut. Detta kan vara bra att ha i åtanke när du väljer sparkonto.

Du bör också se till att välja ett sparkonto som omfattas av insättningsgaranti. Det innebär att om banken/institutet där du har placerat skulle gå omkull så är du ändå skyddad och får tillbaka dina pengar. Den svenska insättningsgarantin gäller för upp till 100 000 EURO.

Var smart – amortera lagom

Den som har bostadslån ställs inför frågan om vad som är smartast – spara på sparkonto eller amortera?

Amortering, avbetalning på en skuld. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet. Amorteringen kan ske på olika sätt – enligt en amorteringsplan. De vanligaste amorteringsplanerna är:

  • Amorteringsfritt lån är ett lån där hela skulden återbetalas vid löptidens slut. Inga avbetalningar sker under tiden. År 2016 infördes det ett amorteringskrav för nya bolån som medför att de måste amorteras med minst 1% av lånebeloppet.
  • Rak amortering innebär att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Utgiften minskar därför över tiden, allt eftersom kapitalskulden, och därmed räntan, minskar.
  • Annuitet. För ett annuitetslån erläggs ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle. Eftersom räntedelen av detta belopp minskar över tiden, i takt med att skulden avbetalas, ökar amorteringsdelen.

Skuld

På grund av att den kvarvarande skulden inte minskar linjärt vid ett annuitetslån, då amorteringen ökar över tiden, blir de totala räntekostnaderna för hela lånets löptid något högre än vid rak amortering. Denna skillnad är dock liten vid korta löptider. Fördelen med ett annuitetslån är att utgiften vid de första betalningstillfällena blir mindre än vid rak amortering. Denna skillnad blir tydligare för lån med längre löptider.
Serieplan innebär att amorteringsbeloppet kontinuerligt ökar med en bestämd faktor för varje betalningstillfälle. Vanligen är amorteringarna mycket små i början men växer och blir stora i slutet av kredittiden. Modellen var vanlig på 1960-, 1970- och 1980-talen vid långfristig finansiering av flerbostadshus. Den förväntade inflationen skulle göra amorteringar långt fram i tiden mindre kännbara.
Trappstegsplan används mest på långa krediter och innebär att amorteringarna ökar stegvis, inte kontinuerligt som på annuitetslån eller serieplanslån.

Slå näven i bordet – byt bank!

Trots att många är missnöjda med sin bank, är det ytterst få kunder som tar steget och byter bank.

Konkurrensen mellan bankerna i Sverige fungerar dåligt. Det finns bara fyra storbanker, alla med mycket likartat sortiment och prissättning. Men det finns också en rad mindre banker som kan ge bättre villkor på sina sparkonton än jättarna. Trots att många är missnöjda med sin bank, är det ytterst få kunder tar steget och byter bank. Ändå är det hur enkelt som helst. Så här gör du:

  • Kontakta den nya banken och hör vad den kan erbjuda med sina sparkonton om du kommer dit.
  • Om du är anställd – gå till ditt lönekontor och tala om vart lönen ska skickas hädanefter. Alldeles för många svenskar har aldrig valt sin bank – de har den som deras företag har valt.
  • Gå till din gamla bank och säg att du vill byta. Var beredd på en hel del övertalningsförsök och pappersarbete innan alla konton är avslutade och pengarna skickade till den nya banken med ditt nya sparkonto.

Om du vill göra det enklare för dig: överge inte den gamla banken helt och hållet. För över lönen till den nya och starta på ny kula där med nya sparkonton och nytt sparande. Det kan vara en fördel att ha två banker. Dessutom kan det vara ofördelaktigt att avsluta ett fondsparande för att starta ett annat, eftersom du kan åka på reavinstskatt, alternativt tvingas sälja med förlust.

Blåser det på börsen?

Om börsen svajar är det klokt att se över sitt sparande. Ett bra alternativ är ett sparkonto, speciellt om räntan stigit.

När det blir turbulens på börserna världen runt blir många privatpersoner oroliga. Dag för dag ser man sina besparingar minska i värde. Men egentligen finns det inte så stor anledning till oro. Historien visar nämligen att på sikt går börsen alltid upp.

En tumregel säger att börsen går upp ungefär 7 procent realt, alltså inflationen borträknad, och obligationsmarknaden går upp 3,5 procent realt över en tioårsperiod. Men den uppgången är alltid kantad av tillfälliga nedgångar. Och de kan vara dramatiska.

Den kloke placeraren har därför en del av sina spartillgångar på börsen och inte allt på ett sparkonto – det ger ju bäst avkastning på sikt. Men de pengar som man vet ska användas inom kort, exempelvis till semester eller ett nytt kök, behöver en säkrare placering. Annars riskerar du att tvingas sälja aktier eller fonder för att betala köket just som börsen dyker.

Allt är inte ränta som glimmar

En del banker lockar med riktigt hög ränta, men se upp med fallgropar.  I tider av stigande räntor och sjunkande börs blir det intressant att se vilken ränta man kan få på ett vanligt sparkonto. En del banker lockar med riktigt hög ränta på sina sparkonton, men se upp med fallgropar.

Bankerna kan ha mycket olika villkor på sina olika sparkonton. Ibland kräver banken att en viss summa ska stå inne orörd en viss tid för att den höga räntan ska betalas ut. Det gäller alltså att hålla reda på villkoren.

Tumregeln är att ju mer pengar du sätter in och ju mindre du tar ut, desto mer får du i ränta. Bankerna använder sig av olika modeller för att styra dig att inte ta ut pengar så ofta.

  • Dag-för-dag-ränta. Beräknas på det saldo som finns på sparkontot varje dag.
  • Lägsta-saldo-ränta. De pengar som du rör under månaden i ditt sparkonto får låg ränta, eller ingen alls. På månadens lägsta saldo ges en bättre ränta.
  • Räntetrappa. Högre ränta när saldot når över en viss nivå. Antingen får du då högre räntan på hela saldot, eller bara på den del som ligger över gränsen. Den här typen av sparkonton har ofta även uttagsavgifter – så se upp med det.

Ibland kan två eller tre räntemodeller användas samtidigt på ett och samma sparkonto.

Så här kan det slå: Ett sparkonto ger 4,0 procent på det belopp som står inne på sparkontot en hel kalendermånad, men bara 0,10 procent på månadens insättningar och uttag. Det innebär att om du som lägst har 2 000 kronor insatt på sparkontot under månaden, beräknas en högre räntan på det. Skulle du under tiden sätta in och ta ut en större summa, till exempel 18 000 kr, får du en dag-för-dag-ränta på 0,10 procent på övriga saldon.

Hitta bästa sparkontot

Sparpengar ska ge så hög ränta som möjligt. Därför kan det vara mödan värt att leta efter ett sparkonto som ger högre sparränta. Chans till högst ränta får man om man placerar pengarna på aktiemarknaden, till exempel i fonder. Men börsen kan gå ner på kort sikt, så den sparformen passar bara för pengar som inte ska användas på kanske fem-tio år. Buffertsparande och semestersparande bör man sätta in på exempelvis en korträntefond, eller på vanligt sparkonto i bank eller så kallat kreditmarknadsinstitut.

Tyvärr ger storbankerna ofta väldigt låg ränta på vanliga sparkonton – ibland ingen ränta alls. Därför kan det vara mödan värt att leta efter dem som ger högre sparränta. De finns oftast hos de så kallade nischbankerna – exempelvis Ikanobanken och lettiska Parex bank. Men även storbankerna som t.ex. Swedbank har sparkonton som ger bättre ränta. Även Riksgäldsspar erbjuder bra räntor på deras olika sparkonton. Här får en överblick av olika sparkonton.

Innan du sätter in pengarna på ett sparkonto- glöm inte kontrollera hur många uttag du tillåts göra på ett år utan att den höga räntan försvinner.

Här kan du jämföra aktuella sparräntor för sparkonton på svenska marknaden. Hitta bästa räntan och börja spara pengar på ett bra bankkonto med hög ränta.


Varför är vissa bankräntor på sparkonton högre än andra

De flesta bankräntorna ligger på samma nivå, men det kommer säkert att vara vissa skillnader. Vissa banker betalar mer än andra för samma produkt (som sparkonto). Det är inte ovanligt att hitta en skillnad på 1%  eller mer mellan banker. Bankerna höjer räntorna när de vill samla pengar. Om de behöver få inlåning i dörren, kommer en hög ränta på sparkonton att locka pengar. Om de däremot inte behöver pengar, kan de hålla priserna lägre. Bankerna har olika sätt att tjäna pengar. Vissa tar in och lånar ut dem, medan andra tar ett mer varierat tillvägagångssätt (tjänar intäkter och avgifter från andra tjänster som kreditkort och tillhörande affärer). Organisationsstrukturen är också viktig. Vissa banker har aktieägare som kräver att banken växer (och / eller delar in med aktieägarna), och det är svårt för bankerna att betala höga belopp till insättare. Vissa banker kan emellertid bara behålla vad de behöver för att betala räkningarna och dela resten av intäkterna (från lån, ATM avgifter etc) med sparkontoinnehavare. Små banker och kreditföreningar kommer sannolikt att passa den senare modellen. Beroende på ekonomin – eventuellt den lokala ekonomin för småbanker och kreditföreningar – kommer du att finna att bankerna ”låne- och utlåning” ändrar priserna, eftersom kundernas behov förändras.

Passiv Inkomst

Ett sparkonto med hög ränta är ett av de enklare sätten att tjäna pengar på passiv inkomst. Det är extremt tryggt och det kräver i princip inget arbete förutom att starta kontot.

Spartips

Här kan du hitta 100 olika spartips om du vill hitta sätt att fylla på mer pengar i ditt sparkonto.

Bankräntor, sparkonto och ekonomin

Ekonomiska förhållanden är den viktigaste faktorn i bankräntorna och för sparkonton. Oavsett om du tjänar mycket eller lite beror på priser i hela världen. För det mesta följer bankräntorna andra priser. När priserna ”där ute” är låga, tjänar du inte mycket på dina besparingar på ditt sparkonto i banken. När räntorna generellt stiger kommer bankräntorna att följa och räntorna på sparkonton gå upp. Priserna är lägst under långa ekonomiska tider. Det finns inte mycket efterfrågan på pengar, så du är inte belönad för att överlämna den till din bank och deras sparkonton under dessa perioder. Det finns inte en rad kunder som bankar på bankens dörr och begär lån. Banken är glad att ta dina pengar, men de kan inte göra mycket med det, så de betalar dig en låg skattesats. 
Lista över Compricers samarbetspartners
Bolag
Räntor och villkor
Ränta: 0,65 – 1,50 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 3 år
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Max 1 000 000 kr
Fria uttag: Inga – Obegränsat
Spara med hög ränta och på det sätt som passar dig bäst. Välj helt fria uttag eller bind ditt sparande. Oavsett hur du sparar kan du kostnadsfritt ta ut din intjänade ränta varje månad.
Vårt sparkonto utsågs till Årets Konto 2015 av Privata Affärer.
Ränta: 0,75 – 1,30 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 2 år
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Max 950 000 kr
Fria uttag: Inga – Obegränsat
Inga avgifter eller bindningstider och pengarna omedelbart tillgängliga.
Omfattas av den statliga insättningsgarantin. Ännu bättre ränta om du är beredd att binda dina pengar för en viss tid.
Ränta: 0,55 – 0,65 %
Räntans bindningstid: Rörlig ränta
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Obegränsat
Fria uttag: Obegränsat
Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.
Ränta: 0,00 – 0,70 %
Räntans bindningstid: Rörlig ränta
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Obegränsat
Fria uttag: Obegränsat
Bank Norwegian säljer enkla, standardiserade inlåning- och utlåningsprodukter via internet. Vi ska, med hjälp av teknologi och innovation, förse våra kunder med de bästa lösningarna för köp och användning av finansiella tjänster över internet.
Ränta: 4,50 – 8,00 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 3 år
Insättningsgaranti: Nej
Sparkrav: 5 000 – 50 000 kr
Fria uttag: Inga – Obegränsat
ViaSpar Finans erbjuder förmånlig sparränta för både privatpersoner och företag. Välj mellan sparkonto med fria uttag eller bundet högräntekonto. Inga avgifter!
Öppna konto enkelt på nätet med e-legitimation och börja spara direkt!
Ränta: 0,80 – 1,70 %
Räntans bindningstid: 3 mån – 36 mån
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: 25 000 – 950 000 kr
Fria uttag: Inga
Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.
Ränta: 6,50 – 10,00 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 3 år
Insättningsgaranti: Nej
Sparkrav: 1 000 – 50 000 kr
Fria uttag: Inga – Obegränsat
4spar AB erbjuder marknadens i särklass mest attraktiva sparform. Ditt sparkonto är helt avgiftsfritt och saknar bindningstid vilket betyder att du när som helst kan sätta in och ta ut pengar från ditt konto.
Ränta: 0,55 – 1,50 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 5 år
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Obegränsat
Fria uttag: Inga – Obegränsat
Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.
Ränta: 0,65 %
Räntans bindningstid: Rörlig ränta
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Max 5 000 000 kr
Fria uttag: Obegränsat
Flytta ditt sparande till Mitt spar hos Santander Consumer Bank så kan du förverkliga dina idéer i framtiden. Fria uttag, bra ränta från första kronan och kontot öppnas smidigt och snabbt med BankID. Sparkontot skyddas av insättningsgaranti.
Ränta: 0,50 %
Räntans bindningstid: Rörlig ränta
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Max 900 000 kr
Fria uttag: Obegränsat
Carnegie erbjuder ett flexibelt sparkonto med bra ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin
Ränta: 0,70 – 1,05 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 12 mån
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Max 1 000 000 kr
Fria uttag: Inga – Obegränsat
Aros erbjuder löptider om 3, 6 och 12 månader för ett enkelt, smidigt och säkert sparande. Sparkontona täcks av den statliga insättningsgarantin med upp till 950 000 kr.
Ränta: 0,60 – 2,25 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 7 år
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Max 5 000 000 kr
Fria uttag: Inga – Obegränsat
Marginalen erbjuder dig en hög ränta som gäller från första kronan utan att du behöver binda ditt kapital. Våra konton har inga avgifter och vi omfattas självklart av insättningsgarantin. Välkommen till Marginalen!
Ränta: 0,00 – 0,90 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 2 år
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Obegränsat
Fria uttag: Inga – Obegränsat
* Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift
* Den statliga insättningsgarantin gäller per sparinstitut
Ränta: 0,70 – 1,20 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 2 år
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: 500 – 10 000 000 kr
Fria uttag: Inga – Obegränsat
Collector Bank kan erbjuda goda villkor för dina sparade pengar. Våra konton har olika bindningstider och räntenivåer, men alla är enkla att förstå och du når lätt vår kundservice. Inga avgifter eller kostnader och all hantering via internet.
Ränta: 0,75 %
Räntans bindningstid: Rörlig ränta
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Max 950 000 kr
Fria uttag: Obegränsat
AvidaSpar är det enkla sparkontot. Du får en hög sparränta från första dagen och första kronan, och kontot har heller inga avgifter eller bindningstider.
Ränta: 6,60 – 10,00 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 3 år
Insättningsgaranti: Nej
Sparkrav: 1 – 50 000 kr
Fria uttag: Inga – Obegränsat
Vi är till för dig som vill ha högre avkastning på ditt sparande men samtidigt vill kontroll på dina pengar och själv kunna bestämma hur länge du vill investera dina sparpengar.
Ränta: 4,04 %
Räntans bindningstid: Rörlig ränta
Insättningsgaranti: Nej
Sparkrav: 1 – 50 000 kr
Fria uttag: Obegränsat
Smidigt och enkelt sparande. Hög ränta och utan avgifter. Med eller utan bindningstid. Tillstånd från Finansinspektionen. Skapa konto online på 60 sekunder med ditt BankID.
Ränta: 0,55 – 1,70 %
Räntans bindningstid: 0 mån – 3 år
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Max 950 000 kr
Fria uttag: Inga – Obegränsat
Hos HoistSpar kan du välja mellan både rörligt och fast sparkonto till konkurrenskraftiga räntor. Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Ränta: 0,95 – 1,75 %
Räntans bindningstid: 6 mån – 120 mån
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: 10 000 kr – Obegränsat
Fria uttag: Inga
Bigbank erbjuder tryggt, enkelt och säkert sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti.
Ränta: 0,75 – 1,05 %
Räntans bindningstid: Rörlig ränta
Insättningsgaranti: Ja
Sparkrav: Obegränsat
Fria uttag: Inga – Obegränsat

Sparkonton – Vilka skatteregler gäller för ränteinkomster och utdelningar? 

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du fått under inkomståret. Räntan på bankkonto och liknande tillgodoräknas den 31 december. Räntan anses disponibel denna dag och ska därför tas upp i den deklaration som du lämnar året därpå. Skattesatsen är 30 procent.

Utdelning på aktier och fondandelar är skattepliktig. Skattesatsen är 30 procent.

Särskilda regler gäller för onoterade företag och fåmansföretag. Om dessa regler kan du läsa i broschyren Skatteregler för delägare i fåmansföretag, SKV 292.

Utdelning på utländska aktier eller på särskilda depåbevis redovisas före avdrag för den utländska skatten. I allmänhet betalas skatt på utdelningen i det land där det utbetalande bolaget finns. Den skatten får sedan räknas av från den svenska skatten i vissa fall. Du kan ansöka om en sådan avräkning i din deklaration. Bifoga i så fall kvitto på den betalda utländska skatten.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com