Vad menas med A-skattsedel?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson Vad menas med A-skattsedel?  A-skattsedel betyder anställnings-skattsedel. A-skattsedeln visar att en person har rätt att inneha en anställning i Sverige och att denne är godkänd att betala anställningsskatt. Av A-skattsedeln framgår vilken skattesats som arbetsgivaren ska utgå från. Sedan görs inkomstskatteavdrag från en lön eller ersättning … Continue reading Vad menas med A-skattsedel?