Aktiebolagslagen (ABL)

Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser som reglerar aktiebolag.

Lagen är till för att skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter.

Den reglerar hur och vad som gäller när man registrerar ett aktiebolag, driver ett aktiebolag samt hur räkenskaper ska hanteras.

Aktiebolagslagen (ABL) tar upp bland annat detta:

  • Vad som ska finnas med i bolagsordningen.
  • Hantering av aktier, aktiebok och aktiebrev.
  • Formalia för bolagsstämma och vad som där ska beslutas.
  • Hur bolagets ledning ska se ut och krav på ledningen.
  • Revision och krav på revisor.
  • Vilka regler som gäller vid en delning av aktiebolaget, vid fusion eller vid överlåtelse av aktiebolaget

Här kan du läsa mer om aktiebolagslagen på Sveriges Riksdags hemsida.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!