April 4

Aktiebrev, vad betyder det? – definition och förklaring

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktiebrev

För att du ska kunna bevisa att du verkligen är delägare eller majoritetsägare i ett företag, måste du ha bevis för detta. I det fallet är det ett aktiebrev det handlar om. Här är aktiebrevet bevis för att du har ett visst ägarskap eller ett visst antal andelar i ett visst företag.
Aktiebrev är dock i sig inget bevis om det inte backas upp av andra fakta. Det som backar upp att ditt aktiebrev verkligen är genuint, är de uppgifter som finns i aktieboken för ett bolag. För att ett aktiebrev ska vara giltigt måste detta också vara utställt till en viss person. I aktiebrevet ska det också framgå andra uppgifter såsom hur många aktier du äger i bolaget samt vilken typ av aktier det handlar om. Lås vidare och få mera insikt i vad detta viktiga papper verkligen är.
Här kan du ladda ner en mall för aktiebrev, för att se alla delar i detta.

Vad är ett aktiebrev?

Ett aktiebrev är inte alls något som ersätter de aktier du eventuellt är ägare av. Dessa är idag elektroniskt registrerade på det avsedda kontot to har deponerat dem i. Detta är istället ett bevis på att de är utställda i ditt namn och att du är ägare. Alltså är ett aktiebrev ett dokument som bevisar att en privatperson eller ett företag har hel eller delvis andelsrätt i ett aktiebolag.
Alla aktieägare kan begära att få ett aktiebrev från företaget. Ofta representerar ett sådant brev flera aktier. Aktiebolaget måste skriva ut aktiebrev åt de aktieägare som begär det. Aktiebrevet ska alltid vara utställt till en bestämd person. I aktiebrevet framgår hur många aktier som personen eller företaget i fråga sitter på samt vilken typ av aktier det rör sig om. Flera aktier kan många gånger vara representerade i ett och samma aktiebrev.

Aktiebrev ska vara ställda till en viss person. Det innebär att om du överlåter aktier måste du överlämna aktiebrevet till köparen. Varje aktiebolag skall ha en aktiebok. Är du aktieägare kan du begära att aktiebolaget ger ut aktiebrev för de aktier som du äger. Vid försäljning eller överlåtelse av aktier ska den forne ägaren samt den nya aktieägaren, i enligt med aktiebolagslagen, ska skriva under aktiebrevet innan det sänds in till styrelsen för bolaget.

Aktiebrev
Aktiebrev

Bolaget och styrelsen skyldigheter gällande aktiebrev

De skyldigheter som ett aktiebolag och styrelsen har gällande detta “share certificate”, som det heter på engelska, är att utförda detta vid begäran från en aktieägare. De har också en skyldighet att föra en aktiebok. I aktieboken skiljer sig uppgifterna lite från de som presenteras i aktiebrevet. Även om bolagets styrelse har utfärdat aktiebrevet som bevis på ditt ägarskap är det därför många som säger att det viktigaste är aktieboken. Det finns dock inga hinder att stå med både i bolagets aktiebok samt ha aktiebrevet som en reserv.

Skillnaden mellan aktiebrev och aktiebok.

När du vill vara säker på att allt står rätt till och allt allt verkligen är riktigt utan att logga in på ditt investeringssparkonto, ska du se till att allt är rätt i aktieboken. De uppgifter som står i ett bolags aktiebok, skiljer sig nämligen många gånger mot de som står i ett aktiebrev. När allt går rätt till är detta dock inget problem. Enligt reglerna ska första ägarens namn skrivas på aktiebrevet, för att sedan föras in i aktieboken.
Om en aktiebok saknar ägarens namn får denne exempelvis inte rösträtt på en bolagsstämma. Med det sagt är det viktigt att ett aktiebrev som skrivs ut, direkt förs in i bolagets aktiebok. Detta är något du själv kan kontrollera via kontakt med bolaget. Om ditt namn inte finns med, visar du bara upp ditt aktiebrev för styrelsen. Dessa är då enligt aktiebolagslagen skyldiga att införa ditt namn och ägarskap.

Rättigheter – Aktiebrev respektive aktiebok

När du vill veta vilka rättigheter som skiljer sig via att enbart vara noterad på ett aktiebrev respektive i aktieboken är det aktiebolagslagen som sätter reglerna för detta. Genom att inte vara inskriven i aktieboken riskerar du dock att förlora rättigheter som aktieägare. Här kan ett aktiebolag då påstå att du har ett falsk dokument för ett aktiebrev. Du får också stora problem om ett nytt eller annat namn skulle stå i aktieboken. med detta sagt är det bäst att själv följa proceduren får start till mål vid ett ägarskifte, så allt blir rätt från början.

Sammanfattning

  • Ett aktiebrev bevisar att en privatperson eller företag har andelsrätt i ett aktiebolag.
  • I aktiebrevet framgår hur många aktier  samt vilken typ av aktier det rör sig om.
  • Aktiebrevet ska vara utställt till en bestämd person.
  • Flera aktier kan vara representerade i samma aktiebrev.
  • Vid försäljning eller överlåtelse ska gamla ägaren och nya aktieägaren skriva under aktiebrevet

Hur såg aktiebreven ut förr?

Här är en bra bild på ett gammalt aktiebrev.

Aktiebrev

Vanliga frågor

Vad menas med ett aktiebrev?

Ett aktiebrev är en skriftlig bevis på att en person äger aktier i ett företag. Aktiebrevet fungerar som en slags “legitimering” för att man äger aktierna och har rätt att delta i företagets beslut och ta del av eventuella vinster.

Hur får man ett aktiebrev?

Man kan få ett aktiebrev på olika sätt, till exempel genom att köpa aktier direkt från ett företag, genom att köpa aktier på en börs, eller genom att få aktier som gåva eller arv.

Vad står det på ett aktiebrev?

Ett aktiebrev innehåller vanligtvis information om företaget, aktiens värde, antalet aktier som ägs, och namn och adress på aktieägaren.

Kan man sälja ett aktiebrev?

Ja, man kan sälja sina aktier genom att ge bort eller sälja sitt aktiebrev till någon annan.

Hur mycket är ett aktiebrev värt?

Värdet på ett aktiebrev beror på värdet på företagets aktier. Aktiekursen kan variera mycket och kan påverkas av många olika faktorer, såsom företagets ekonomiska ställning, marknadsutvecklingen och allmänna ekonomiska förhållanden.

Kan man förlora sitt aktiebrev?

Ja, det är möjligt att förlora sitt aktiebrev, till exempel genom att aktierna sålts eller genom att företaget går i konkurs.

Vad händer om företaget går i konkurs?

Om ett företag går i konkurs kan det leda till att aktiebreven blir värdelösa, eftersom företaget inte längre har någon verksamhet och inte kan generera vinster. I vissa fall kan aktiebreven dock bli värda något, till exempel om företaget sålts till någon annan och aktieägarna får en del av försäljningspriset.

Hur får man utdelning på sina aktier?

Företag kan välja att dela ut delar av sina vinster till sina aktieägare i form av utdelning. Utdelningen kan vara i form av pengar eller aktier. Man kan få utdelning genom att ha aktiebrev eller genom att ha aktierna inne på en aktiekonto hos en bank eller mäklare.

Är det svårt att äga aktier?

Att äga aktier kan vara en form av investering och det finns viss risk att man kan förlora pengar, till exempel om aktiekursen går ner eller om företaget går i konkurs. Det kan vara lämpligt att ha kunskap om hur aktier fungerar och att investera pengar man har råd att förlora. Det är också viktigt att diversifiera sin investering och inte bara lägga alla pengar på en aktie.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering