Aktiebrev

Av ett aktiebrev framgår det vem som äger vissa av aktiebolagets aktier. Ett aktiebrev är ett bevis på att någon har andelsrätt i ett aktiebolag. Ett aktiebrev är ett dokument som bevisar att en privatperson eller ett företag har andelsrätt i ett aktiebolag.

Aktieägare kan begära att få ett aktiebrev från företaget. Ofta representerar ett aktiebrev flera aktier. Aktiebolaget måste skriva ut aktiebrev åt de aktieägare som begär det. Aktiebrevet ska alltid vara utställt till en bestämd person.

Aktiebrev ska vara ställda till en viss person. Det innebär att om du överlåter en aktie måste du överlämna aktiebrevet till köparen. Varje aktiebolag skall ha en aktiebok. Är du aktieägare kan du begära att aktiebolaget ger ut aktiebrev för de aktier som du äger. Vid försäljning eller överlåtelse av en aktie ska den forne ägaren samt den nya aktieägaren ska skriva under aktiebrevet innan det sänds in till bolagsstyrelsen.

I aktiebrevet framgår hur många aktier som personen eller företaget i fråga sitter på samt vilken typ av aktier det rör sig om. Flera aktier kan många gånger vara representerade i ett och samma aktiebrev.

Här kan du ladda ner en mall för Aktiebrev.

På engelska betyder aktiebrev Share certificate.

 

Aktiebrev

Aktiebrev

 

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.