Aktiebrev, vad betyder det? – definition och förklaring

Av ett aktiebrev framgår det vem som äger vissa av aktiebolagets aktier.

Ett aktiebrev är ett bevis på att någon har andelsrätt i ett aktiebolag.

Aktieägare kan begära att få ett aktiebrev från företaget. Ofta representerar ett aktiebrev flera aktier.

Aktiebolaget måste skriva ut aktiebrev åt de aktieägare som begär det.

Aktiebrev ska vara ställda till en viss person.

Det innebär att om du överlåter en aktie måste du överlämna aktiebrevet till köparen.

Här kan du ladda ner en mall för Aktiebrev.

På engelska betyder aktiebrev Share certificate.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.