April 4

Aktieindex, vad är det? – definition och förklaring av ett börsindex

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktieindex är något som man använder för att mäta utvecklingen på en grupp med aktier. Säger man att index eller börsen stiger så menar man att ett visst antal aktier som ingår i indexet stiger.

Ett aktieindex är (oftast) ett medelvärde för ett antal aktiekurser som representerar en viss marknad eller bransch.
Ett exempel på ett index är Stockholmsbörsens OMXS30.

Aktieindex gör det möjligt för investerare att följa hur aktiemarknaden som helhet utvecklas.

Exempel på andra populära aktieindex är: Dow Jones, DAX, Nasdaq, Nikkei, Hang Seng och SP500.
Synonymer till aktieindex är bland annat börsindex eller börsen.

Aktieindex betyder på engelska share index, stock index eller equity index.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition