Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Aktieklubb, vad är det – förklaring och definition

Aktieklubb är en sammanslutning av flera personer där man tillsammans investerar i finansiella instrument såsom aktier, fonder, optioner, terminer och valutor.
Klubben bestämmer den summa som medlemmarna skall investera, detta kan ske genom månadsinsättningar eller genom engångssummor.
En aktieklubb är aktieintresserade som tillsammans investerar och placerar gemensamma pengar med målet att få en bra avkastning.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter