September 12

Aktieklubb, vad är det – förklaring och definition av aktieklubbar

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Aktieklubb, vad är det – förklaring och definition

Aktieklubb är en sammanslutning av flera personer där man tillsammans investerar i finansiella instrument såsom aktier, fonder, optioner, terminer och valutor.
Klubben bestämmer den summa som medlemmarna skall investera, detta kan ske genom månadsinsättningar eller genom engångssummor.
En aktieklubb är aktieintresserade som tillsammans investerar och placerar gemensamma pengar med målet att få en bra avkastning.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)