August 13

Aktieomsättningen Påverkar Avkastningen

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Omsättningen av aktier på Stockholmsbörsen har ökat under tiden från 1980-talet fram till idag, men med stora svängningar. Det är under tider av osäkerhet, som vid finanskriser, som omsättningen ökar mest. Det finns också en högre avkastning hos företag med hög omsättningshastighet än de med låg, men det finns ingen förklaring till varför detta sker.

Resultaten av studien visar också att omsättningshastigheten fångar en typ av risk som är prissatt på den svenska marknaden. Samtidigt visar resultatet av undersökningen att momentum-variabeln inte förklarar överavkastningen bland de högt omsatta aktierna. Detta kan bero på att det finns färre bolag på Stockholmsbörsen än på den amerikanska marknaden, vilket gör att likviditeten i den aktie man köper blir extra viktig i Sverige.

En ny variabel som kallas SMW har också undersökts, och den visar sig ha förklarande värde för portföljer med större aktier, men inte för alla mindre aktier. Det finns dock en tendens till att aktier med lägre omsättningshastighet har högre avkastning, särskilt hos mindre bolag.

Sammanfattningsvis visar denna studie att omsättningshastigheten påverkar avkastningen på Stockholmsbörsen och att den fångar en typ av risk som är prissatt. Det är därför viktigt att ta med omsättningshastigheten som underlag för investeringsbeslut.

MER HÄR.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)