April 4

Fonder eller aktier? | Bästa sparformen för en nybörjare 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktier eller fonder, ja det är frågan. Dagen är här då du fattat beslutet – det är dags att börja ta tag i sparandet och investera lite pengar inför framtiden. Men vad väljer du? Aktier eller fonder? Det är en mycket vanlig fråga och en högst relevant sådan.

Många tror att aktier är det enda som kan ge en ordentlig avkastning och börjar således med det. Men ska se på alla för- och nackdelar som finns med både aktier och fonder. Förhoppningsvis kommer bilden klarna något och vi hoppas att den här artikeln kan hjälpa dig med att komma igång med dina investeringar.

Vad är Aktier och Fonder?

Fonder och aktier är det bästa sättet att få avkastning på dina sparpengar på sikt. Bankkonton och räntepapper kan fungera på några års sikt, men om du har en sparhorisont på minst fem år är aktier och fonder ett överlägset val.

Vad är en aktie?

Det första vi behöver reda ut för att kunna titta på skillnaderna mellan aktier och fonder är vad en aktie egentligen är. En aktie är en andel i ett företag. Genom att köpa en aktie så investerar du i en liten del av det bolaget och får således ta del av och får tillbaka den eventuella vinst som företaget gör. Detta kallas för utdelning och är något som alla aktieinvesterare strävar efter att erhålla. Om bolaget går med förlust istället, så kommer detta förmodligen att innebära att aktiekursen faller.

Aktierna man äger blir då värda mindre pengar och på så sätt tjänar man eller förlorar pengarna på samma sätt som företaget tjänar och förlorar pengar. Vissa aktier är så kallade preferensaktier. Vissa är A-aktier. Dessa aktier ger också en röst vid företagets bolagsstämma. Som aktieägare har man alltså något att säga till om när det gäller företagets strategiska vägval, osv.

Andelar i ett företag

Aktier är andelar i ett aktiebolag. När du investerar i en aktie blir du delägare i ett företag. Vissa aktiebolag är börsnoterade. Det innebär att det går att köpa och sälja dess aktier på den öppna marknaden. När media pratar om börsen och aktier är det sådana så kallade publika aktiebolag man talar om.

När du har aktier äger du som sagt en del av ett bolag. Det ger dig alla rättigheter som ägare. Först och främst kan du dra nytta av att aktiepriset stiger med tiden. En akties pris kan stiga av flera anledningar, men på sikt är det bolagets ökade omsättning och vinst som gör att priset på aktien stiger. Om du vid ett senare tillfälle säljer dina aktier kan du göra en vinst på din affär.
Ett annat sätt som du som aktieägare kan tjäna pengar på ditt ägarskap och sparande är genom utdelningar. Många aktier delar ut en del av vinsten till sina aktieägare en eller flera gånger proff om året. När du äger en sådan aktie kommer du att få pengar utdelade till ditt aktiekonto per automatik. Det är inte ovanligt att bra bolag höjer utdelningarna vart eller vartannat år. Med tiden kan du få ganska stora utdelningar i förhållande till din ursprungliga proff.se investering.

Slutligen ger aktier dig rätt att rösta på bolagsstämman. Hur mycket din röst är värd beror på hur många aktier du äger. Här finns det även en skillnad mellan A-aktier och B-aktier där A-aktierna ger större antal röster. Om du inte är intresserad av att påverka bolagets framtid genom att rösta på bolagsstämman behöver du som regel inte bry dig om ifall du investerar i ett företags A-aktie eller B-aktie.

Vad är en fond?

Så, vad är då en fond? Det finns många olika typer av fonder, vilket vi kommer titta på mer i detalj längre fram. Men generellt för en fond är att den kan ses som en påse med aktier. En fond köper och säljer aktier och du som fondinnehavare tar del av den samlade utvecklingen för fondens portfölj. Många lever i tron att man går miste om utdelningar om man äger fonder. Men detta är inte sant. Fonden äger ju aktier precis som en enskild aktieinvesterare gör.

Och när det väl är dags för utdelning så tillfaller ju den fonden. Men istället för att dela ut utdelningarna till alla fondinnehavare så är det mer vanligt att dessa pengar adderas till det totala värdet på fonden. Så när man väl säljer sina andelar av fonden så kommer man att få ta del av utdelningen då, i form av ett högre försäljningspris.

En fond är en samling värdepapper – till exempel aktier eller räntepapper. De vanligaste typerna av fonder är aktiefonder (som består av aktier), räntefonder (som består av räntebärande papper) och blandfonder (som består av både aktier och räntebärande papper).

Fonder är ett enkelt sätt att köpa värdepapper på utan att behöva sätta sig in i enskilda bolag. Det är också ett sätt att exponera sitt sparande mot räntemarknaderna.
Varje fond har en fondförvaltare vars uppgift det är att välja vilka värdepapper som fonden ska investera i.

Om du investerar i andelar i en aktiefond blir du automatiskt delägare i samtliga aktier som ingår i fonden. På samma sätt äger du en del av de räntebärande papper som en räntefond innehåller.
Enligt lag måste alla svenska aktiefonder innehålla minst 16 aktier. De flesta innehåller många gånger fler aktier än så. Det finns fonder som innehåller hundratals aktier.

Urvalet av fonder är mycket stort. De är uppdelade i olika kategorier. För aktiefonder finns det till exempel Sverigefonder, globala fonder, Europafonder och fonder för utvecklingsmarknader. Bland räntefonderna finns det både korta räntefonder (så kallade penningmarknadsfonder) och långa (obligationsfonder).

 

Aktier eller fonder – vad är bäst?

Många som börjar spara pengar på börsen väljer att köpa fonder. Fördelen med fonder är att man mest behöver bestämma vilken inriktning man vill ha, till exempel svenska bolag, tillväxtbolag eller utvecklingsmarknader. Man måste förvisso även välja en bra fondförvaltare, men man behöver inte bry sig om enskilda aktier.

Den främsta nackdelen med fonder är att man får betala en förvaltningsavgift. Det är inte sällan den ligger på 1 till 2 procent av kapitalet på årsbasis. Det blir mycket pengar med tiden. Det innebär även att fondförvaltaren måste prestera minst så mycket över index för att motivera ett köp i fonden.

I praktiken är det få fondförvaltare som lever upp till förväntningarna. Därför har det blivit allt mer populärt att spara i indexfonder. De följer ett aktieindex och kostar som regel mycket lite, om ens något alls.

Aktier då? När du köper rena aktier har du hela aktiemarknaden för dina fötter. Du kan välja och vraka bland alla aktiebolag som finns på svenska och utländska börser. Det är spännande och det ger dig möjlighet att hitta aktier som kan ge dig bättre avkastning än vad du kan få genom att spara i fonder.

Du kan sätta ihop din egen aktiestrategi och själv ta ansvaret för hur din aktieportfölj utvecklas. Dessutom slipper du förvaltningskostnaden helt och hållet. När du handlar med aktier får du istället betala ett courtage varje gång du köper och säljer en aktie. Om du genomför många aktieaffärer kan denna kostnad bli avsevärd, men för de flesta blir den totala kostnaden av att äga aktier mycket lägre jämfört med att köpa fonder.

Nackdelen men att köpa aktier är att det kan vara svårt att veta vad man ska välja. Det fungerar sällan att köpa på känsla. Istället behöver du hitta en strategi som du kan följa. Du måste sätta upp kriterier som du följer när du väljer aktier.

Om du tycker det låter spännande är aktier sannolikt rätt val. Tycker du det mest låter besvärligt är förmodligen fonder ett sundare val för dig.

Fonder och riskspridning

En av de tydligaste fördelarna med fonder är att du som investerare får en eftertraktad riskspridning på ett betydligt enklare sätt än vi aktieinvesteringar. Det är nämligen så att en av grundprinciperna när det gäller investeringar på börsen är att man alltid ska sträva efter att ha en så hög diversifiering, det vill säga mångfald, i sina investeringar som möjligt. Genom att investera i bolag som verkar i olika branscher eller på olika marknader så sprider man alltså sina risker.

Genom att handla en andel av en fond kan du i princip exponera dig mot 1600 olika bolag i ett och samma köp genom att investera så lite som 100 kr.

Väljer du att investera i aktier framför fonder så är det viktigt att du har koll på hur man bygger upp en portfölj med en tillfredsställande riskspridning. Det är ju nämligen så när det gäller börsen, att det sker så kallade korrigeringar, vilket i vissa fall kan likställas med börskrascher. Dessa skapar alltid en risk i ditt sprande. Det är alltså när marknaden faller kraftigt på grund av ett en bubbla uppstått. Detta kommer att ske igen och när du investerar i aktier och fonder så gäller det att inte ha för många av samma sort. Fonder ger dig en automatiskt riskspridning i och med att den innehåller flera olika investeringar. Man skall dock inte tro att fonder är helt utan risk för det stämmer verkligen inte. Risken kan vara minst så stor som med aktier om man inte vet vad man håller på med. Planera ditt sparande i fonder så att du på det sättet kan minska din risk.

Med det menas att du inte bör ha aktier som alla påverkas lika mycket av att till exempel byggsektorn går ned kraftigt. Har du investerat en del av dina pengar i läkemedelsindustrin så kommer inte hela ditt kapital att drabbas av nedgången.

Aktier tar mer tid

I och med att en fond sköter sig själv på ett annat sätt än vad en aktieinvestering gör, så bör du vara medveten om att aktier tar mer tid än fonder. Fonder kan ju antingen vara passiva, det vill säga att de enbart följer ett visst index, eller så kan de vara aktivt förvaltade och då är det fondförvaltare som sitter och köper och säljer aktier, i syfte att maximera avkastningen för dig som fondinnehavare.

Vill du investera i aktier så behöver du vara beredd på att lägga mer tid och vara mer vaksam på hur bolaget utvecklas, etc. Men aktier är väldigt bra om man verkligen vill precisera sin investering. Kanske tror man på en positiv utveckling för en viss bransch i allmänhet och ett visst företag i synnerhet. Då behöver man köpa aktier i det bolaget för att kunna erhålla den investering man letar efter.

Så kommer du igång med aktier och fonder

Det är lättare än vad man kan tro att komma igång med fonder och aktier. Så här kan du göra:

  1. Öppna ett konto hos en nätmäklare. Du kan även handla aktier och fonder hos storbankerna, men nätmäklarna Avanza och Nordnet har plattformar som upplevs som smidigare av de flesta. Det är gratis så det skadar inte att prova på.
  2. Öppna ett investerarsparkonto (ISK) hos din nätmäklare. Det är ett konto där du kan köpa och sälja aktier och fonder. Du betalar ingen skatt på vinsten. Istället schablonbeskattas kontot en gång om året. Enkelt och bra. Om du köper räntefonder bör du däremot ha dessa på ett aktie- och fondkonto.
  3. Välj bra aktier eller fonder att köpa. För att hitta bra aktier bör du först läsa på lite så att du kan ha en lämplig strategi. Generellt sett kan man säga att bolag som är vinstdrivande och växer samt som har sunda finanser är bra bolag att investera i. Sikta på att ha minst tio aktier, men gärna mer. Om du köper fonder behöver du bara några få för att få tillräckligt stor riskspridning. Du kommer långt med en globalfond och en fond från Sverige, en så kallad Sverigefond till exempel.
  4. Försök inte tajma marknaden utan behåll dina aktier eller fonder så länge som möjligt. Det är bra om du kan spara en slant varje månad och köpa nya aktier eller fondandelar.
  5. Balansera om dina innehav en gång om året. Sälj av en del av de aktier eller fonder som gått bättre än övriga och köp mer av dem som gått sämre. På så vis håller du risken i portföljen konstant.
  6. Vi har även en aktieutbildning som du kan läsa om mer om här.

99% av de som handlar med aktier slår inte index

Det sägs att av alla aktörer som handlar aktier på börsen så är det bara 1% som lyckas slå index. Detta talar starkt för investeringar i så kallade indexfonder. Varför inte ta del av indexets utveckling? För om index nu är så svårslaget så borde vi väl vara nöjda om vi i alla fall kunde följa det?

Samuelssons Rapport har lyckats att slå index sedan 2008. Ta gärna en titt på våra aktieportföljer och jämför oss gärna med andra.

En kombination av aktier och fonder?

Ett annat alternativ är att ha en kombination av aktier och fonder i sin portfölj. Ett tips här kan vara att man användaer ett 80/20-samband, där 80% av ditt kapital är investerat i fonder och där 20% används för att göra specifika investeringar i särskilda bolag som du tror extra starkt på.

Avslutningsvis – Plus och minus (Fördelar och Nackdelar)

För att summera gör vi här nedan en plus- och minuslista med för- och nackdelar med fonder kontra aktier.

 

Fonder

Plus

       Stor riskspridning

       Tar lite tid

       Möjlighet till små investeringar

Minus

       Lite action

       Inte samma potentiella avkastning som aktier

 

Aktier

Plus

       Utdelningar

       Mer action

–    Bäst avkastning lång sikt

       Precisera dina investeringar

Minus

      Svårt diversifiera och sprida lägre risk

       Svårt att slå index

 

Fonder är den bästa sparformen för en nybörjare. Fonder är diversifierade investeringar som består av ett antal olika aktier, obligationer eller andra tillgångar. Genom att investera i flera olika tillgångar kan du som nybörjare minska risken för att förlora pengar, eftersom risken fördelas mellan olika tillgångar. För att investera i fonder behöver du inte ha en stor summa pengar och du kan investera så lite som du vill. Fonder är också lättillgängliga och du kan hitta fonder som passar dina specifika investeringsmål.

Aktier är andelar i aktiebolag. När du äger aktier äger du en del av ett bolag. Som aktieägare kan du tjäna pengar på att aktiepriset stiger och på de utdelningar som bolaget eventuellt gör. Fonder är en samling aktier. Svenska fonder innehåller minst 16 olika aktier, men oftast mycket mer. Det kan vara lättare med fonder än aktier eftersom du inte behöver sätta dig in i enskilda bolag.
Vad som är bäst – aktier eller fonder – är mycket en smaksak. När du köper aktier behöver du inte betala någon förvaltningsavgift. Dessutom har du fullständig frihet att välja vilka bolag du vill investera i. Om du vill lägga ner minimalt med tid kan emellertid fonder vara ett bättre val. Att ha en mix av aktier och fonder är alltså inte så dumt. Man kan nämligen inte säga att det ena är bättre än det andra. Vad vi vet är dock att mångfald är bra med Fonder eller Aktier?!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?