February 11

Använd Andras Aktieråd Effektivare – Metod Att Göra Aktietips Bättre

Last Updated on 18 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktieråd är rekommendationer om vilka aktier som är köpvärda och vilka som du bör behålla eller sälja. Banker, finansiella institut och finanstidningar ger regelbundet ut nya aktierekommendationer.

Tyvärr gynnar denna typ av tips främst bankerna genom att de får in extra courtage när aktieägarna köper och säljer aktier ofta. Hur bra aktieråden är varierar kraftigt och det är mer regel än undantag att utgången blir slumpartad – 50/50.

I denna artikel argumenterar jag för varför du ska vara skeptisk till allmänna råd som publiceras öppet i pressen. Istället kan du ta rygg på någon som kan uppvisa en stark historik avkastning under en lång tid eller så skapar du din egen investeringsstrategi.

Tips – Samuelssons Rapports senaste aktieråd

En gång i månaden ger Samuelssons Rapport rekommendationer kring vilka aktier, fonder och PPM-fonder som är köpvärda just nu. Detta är något som är väsensskilt från de råd som diverse ”analytiker” presenterar i media.

Mina portföljer har länge slagit börsen med råge. Här är några exempel:

 • Stora bolag – Large Cap: Över 18 % per år sedan 2006
 • Små bolag – Small Cap: 23,8 % per år sedan 2006
 • Gordon Gekko: 26,9 % per år sedan slutet av 2010
 • PPM Balans: Upp över 200 % sedan slutet av 2008

Vill du veta vilka aktier och fonder som jag rekar idag?

Skapa portfölj baserat på de senaste råden

Vad är ett aktieråd?

Aktieråd innebär någon form av rekommendation kring aktier. Det kan handla om att uppmärksamma köpvärda aktier, råda till att avyttra ett innehav eller att förhålla sig neutral till en viss aktie.

Analys ligger bakom

Bakom varje råd om aktiehandel brukar det finnas någon form av analys. Det är banker, finansiella institut och finanstidningar som publicerar sina rekommendationer som baseras på en aktie- och marknadsanalys.

Vanligtvis brukar analysen leda till någon av följande rekommendationer:

 • Sälj – mycket negativa utsikter. Kallas även säljråd eller säljrekommendation.
 • Minska – negativa utsikter. Tros gå sämre än marknaden. Överväg att sälja av en del av innehaven.
 • Behåll – neutral inställning.
 • Öka – positiva utsikter. Tros gå bättre än marknaden. Skala upp positionen.
 • Köp – mycket positiva utsikter. Kallas även köpråd eller köprekommendation.

Dessutom brukar bankerna nämna en så kallad riktkurs. Det är den kurs som analytikern sätter som mål för sin analys, en nivå där hen tror att aktien kommer att hamna på inom en snar framtid – vanligtvis inom 6 till 12 månader.

Vet du vad? Analytikerna brukar sällan träffa rätt med riktkursen. Det är i bästa fall en kvalificerad gissning. I värsta fall bommar de helt.

Varifrån kommer aktieråden?

Om du slår upp en finanstidning som exempelvis Affärsvärlden, Veckans Affärer, Di, Placera eller Privata Affärer går det nästan alltid att hitta dagsaktuella rekommendationer.

Dessa tidningar ger själva ut sina aktietips men publicerar även råd från finansinstitut, banker och andra börsanalytiker.

Här är några av de mest förekommande finansiella aktörerna som ger ut aktieråd:

 • Barclays
 • Carnegie
 • Danske Bank
 • Deutsche Bank
 • DNB Markets
 • Exane BNP Paribas
 • Goldman Sachs
 • Handelsbanken
 • Kepler
 • Morgan Stanley
 • Nordea
 • Pareto Securities
 • Royal Bank of Canada (RBC)
 • Swedbank
 • SEB
 • UBS

Ska man ta rekommendationerna på allvar?

Det kommer mängder med nya rekar i princip varje dag. Därför inser du ganska snart att det är omöjligt att ta till sig alla. Och det är inte heller önskvärt.

Jag vill nämna flera skäl till varför du bör ta aktierekarna med en nypa salt.

Bankerna har egenintressen

Många banker och finansinstitut som ger ut köprekar och säljrekar erbjuder själva aktiehandel. Det ligger i deras intresse att kunderna köper och säljer så mycket som möjligt.

När du köper eller säljer en aktie betalar du courtage till banken. Om du bara äger en aktie – buy and hold – tjänar banken ofta inte ett öre under tiden.

Vore det då inte lönsamt för bankerna att slänga ut lite säljrekommendationer och köprekommendationer då och då? Givetvis! Detta är en stark anledning till varför du inte ska lyssna på varje aktierek.

Självuppfyllande profetia på kort sikt

Aktieråd kan bli till en självuppfyllande profetia utan fundamentala stöd.

Det är inte ovanligt att en köprekommendation leder till att en stor mängd människor trycker på köpknappen. När många köper en och samma aktie pressas aktiepriset upp. Det beror på utbud och efterfrågan och det är så aktiemarknaden fungerar.

Därför kan det först verka som att bankens aktieråd var riktigt bra. Kursen stiger ju! I själva verket är det du ser en effekt av att många köper aktien samtidigt. Detta är särskilt tydligt i små bolag.

Det är inte ovanligt att intresset för en viss aktie svalnar en tid efter att rådet gavs. Finns det då inga starka fundamentala värden som underbygger aktiekursen kommer aktietipset att ha visat sig vara värdelöst.

Ett hot mot en väldiversifierad aktieportfölj

Ett tredje argument till att strunta i alla (eller i alla fall de flesta) aktieråd är att det blir omöjligt att ha en välbalanserad och städad aktieportfölj om du hela tiden ska göra förändringar i den.

Att ha en väldiversifierad aktieportfölj är bland det viktigaste när du investerar pengar. Du bör ha en god riskspridning mellan olika branscher och gärna mellan olika marknader också.

Ofta är det mycket viktigare på sikt än att försöka pricka in varje aktieraket.

Om du hela tiden ska lyssna på vad aktieanalytikerna säger måste du göra plats för dina nya innehav i portföljen. Då är det nästan omöjligt att hålla en konsekvent branschfördelning bland dina aktier.

Det är inte heller ovanligt att många aktieråd handlar om samma typ av aktier, exempelvis teknikaktier. Då blir det obalans i portföljen och du får en allt för stor risk genom att du blir tungt viktad i en eller några få sektorer.

Istället för att försöka ta in nya aktier hela tiden beroende på vad någon analytiker anser är bra är mitt tips istället att du fokuserar på att skapa en robust och väldiversifierad portfölj.

Ständiga köp och sälj är dåligt för avkastningen

Ett av de största misstagen som svenska småsparare gör i sitt aktiesparande är att köpa och sälja aktier för ofta. Tyvärr ger mängden aktieråd i media intryck av att det är just det som är det rätta att göra på börsen.

Aktier behöver tid på sig att utvecklas. Förutsättningarna förändras sällan i grunden från månad till månad, vilket många aktieanalytiker verkar vilja ge sken av.

Istället för att följa alla råd är det bättre att först göra en egen aktieanalys för att hitta bra aktier att investera i. Behåll dem därefter länge. Mycket länge.

Visst – gör justeringar i portföljen genom ombalanseringar eller när det dyker upp bra alternativ till nuvarande innehav. Men gör det inte för ofta!

Lyssnar du på köp- och säljrekar finns det en stor risk att du handlar för ofta, vilket med stor sannolikhet får en negativ effekt på ditt kapital.

Fel tidshorisont

Det finns en stor risk att de banker och finansiella institut som ger ut aktieråd har en helt annan tidshorisont än vad du har i ditt sparande.

Om du sparar långsiktigt är det ganska irrelevant om en viss aktie förväntas gå sämre än marknaden de närmsta månaderna eller året. Istället handlar det om att skaffa sig en övertygelse om att ditt investeringscase kommer att stå pall tidens tand.

Hade du till exempel haft en sådan övertygelse kring Apple i början av 2000-talet hade du kunnat förvandla 10000 kronor till över 3 miljoner på 20 år:

Apples aktiekurs - bättre att vara kvar och inte lyssna på alla aktieråd
Apple har stigit med nästan 36000 procent sedan början av 2000-talet. Den som lyssnat på säljrekommendationer under resans gång hade inte kunnat tjäna på den massiva uppgången i aktiekursen.

Kontentan är: Hittar du ett bra bolag är det värt att satsa på det. Ta aktieråd med en nypa salt och gör din egen bedömning istället.

Går stick i stäv med strategier

Slutligen vill jag nämna att aktieråd ofta inte rimmar bra med olika investeringsstrategier. Om du är seriös med ditt sparande gör du klokt i att skaffa dig en egen strategi med regler för vilka bolag du ska investera i, när du ska köpa och när det är dags att sälja.

En populär och enkel men kraftfull strategi är att köpa stabila utdelningsaktier. Det innebär att du köper aktier i bolag med fin utdelningshistorik där utdelningarna höjs med jämna mellanrum.

Det finns många exempel på andra aktiestrategier. Exempelvis momentum, magiska formeln, Net Nets och så vidare.

Låt oss anta att du följer någon av dessa eller en annan strategi. Då har du tydliga regler som visar vilka bolag du ska ha i portföljen just nu.

Tänk dig nu att en av de större bankerna plötsligt ger en säljrekommendation för ett av dina innehav. Det tydliga budskapet är ”Sälj”.

Vad gör du? Du måste välja. Antingen håller du dig till din egen strategi eller så lyssnar du på banken och säljer.

Om du inte håller dig till din strategi är frågan – varför ska du då ha en sådan överhuvudtaget? Nej, mitt förslag är att du går din egen väg. Följ din strategi och lyssna inte på aktierekommendationerna i pressen.

Det kanske bästa beviset på att detta är klokast är att det ganska ofta händer att olika banker ger aktieråd som skiljer sig fundamentalt från varandra. En viss bank ger ut en köprekommendation medan en annan är neutral eller till och med tycker att aktien borde säljas.

Lyssna bara på trovärdiga råd

Med det sagt är givetvis inte alla råd från banker och analytiker värdelösa. Det finns trots allt duktigt folk som sitter långa dagar för att plocka fram de riktigt köpvärda aktierna.

Men hur vet man vilka aktieråd som är bra? Det är frågan. Bland analytikerkollektivet som helhet är det ungefär lika många som lyckas pricka rätt som de som har fel i sin analys.

Du kanske minns Raven, en 6 år gammal schimpans som slog över 6000 professionella börsanalytiker genom att kasta pilar på en tavla med 133 internetbolag strax innan IT-bubblan? Detta stordåd finns med i Guinness rekordbok. Den lycklige schimpansen fick till och med sitt eget aktieindex på skoj: MonkeyDex.

Vad vi kan lära av detta är att slumpen i många fall avgör om den analytiker får rätt eller fel. Aktiemarknaden är komplex. Ju mer sofistikerad analys en bank försöker göra desto större risk är det för felbedömningar.

Om du vill följa analytikernas aktieråd är mina tips att följa dessa enkla regler:

 • Lyssna bara på analytiker som själva köper de aktier som hen ger köpråd för.
 • Titta på vilket track record en aktieanalytiker har. Har tidigare råd visat sig vara korrekta?
 • Har rådgivaren en egen aktieportfölj? Hur går den?

Investera i portföljer med stark historisk avkastning

Här på Samuelssons Rapport hittar du flera portföljer som samtliga slagit index sedan 2008. Till skillnad från de aktieråd som banker och analytiker publicerar finns det alltid en robust strategi bakom varje portfölj.

När du följer en eller flera av dessa aktieportföljer får du tydliga rekommendationer kring vilka aktier som är bra att äga just nu – inte sporadiska tips med en tidshorisont på 6 – 12 månader. Här är det alltid den långsiktiga utvecklingen som är i fokus – från något år till 10, 20 eller 30 år framåt i tiden – det är upp till dig.

Hitta en portfölj som passar ditt sparande

Så kan du använda andras aktieråd effektivare

Låt oss anta att du hittat en analytiker vars råd är värda att följa. Finns det något sätt att göra investeringen säkrare och effektivare? Ja – genom att kombinera fundamental och teknisk analys.

Det är inte ovanligt att fundamentalister tycker illa om teknisk analys (TA). Att använda fundamental analys helt utan TA kan enligt mig dock vara som att försöka fånga en fallande kniv.

Låt mig förklara.

Att något är prisvärt innebär inte att marknaden inte tycker att aktiepriset skall gå ner ännu mer. En aktie kan vara fundamentalt stark eller köpvärd, men det kan ta tid innan marknaden inser det.

Använd andras aktietips med teknisk analys

Genom att kombinera teknisk och fundamental analys kan du få ut det bästa av två världar. Den fundamentala analysen visar vilka aktier som är bra på sikt. Den tekniska analysen ger en lite tydligare signal om när det är dags att köpa.

Denna metod kan du givetvis även använda även på aktieråd från analytiker, men det förutsätter att du hittat ett råd som du verkligen kan lita på. I de flesta fall är det som sagt lite si sådär med trovärdigheten i bankernas analyser.

Hittar du en analytiker som är värd att följa behöver du enligt denna metod som nästa steg bestämma dig för vilken teknisk aspekt av aktien som ska få vara din köpsignal.

Ett enkelt sätt att använda TA som inte kräver mycket förkunskap är att använda moving averages (medelvärden). Det kanske inte är det bästa men klart användbart och bland de enklaste sätten.

Om du är konsekvent och använder samma medelvärde hela tiden och är disciplinerad med att köpa och sälja så lär du göra bättre ifrån dig än de flesta förståsigpåare i tidningar och TV.

Så gör du

I grafen nedan har jag visat ett exempel, KnowIT, som någon gång innan diagrammets början fått en köprekommendation. Rita ut ett medelvärde på 50-100 i grafen. Exakt vilket medelvärde du använder är inte så noga. Det viktigaste är att du är konsekvent.

Om kursen i den aktie som fått en rek går ovanför medelvärdet så köper du. I exemplet blev det ett köp när kursen började närma sig 105 kr.

Lägg in en fast stopploss för att säkra din insats. Ge den helst lite utrymme så att den inte säljs vid första börsreaktion nedåt. 10-20 % kanske.

Sedan kan du använda riktkursen som ett så kallat ”profit target” – den nivå då du tar hem vinsten.

KnowIT - kurs

Kom ihåg att den viktigaste ingrediensen här är den analytiker som du följer och hens tips. Det är detta som skall vara drivande och inte enbart TA i sig självt.

Att använda medelvärde på detta sätt gör att du oftast får en bra start på ditt aktieköp. Aktien har så att säga bekräftat för dig att den nu går i den riktning som ”din” analytiker vill och har förutspått.

Även om du kommer att stöta på en hel del förlorare med detta system när aktierna slår i stoppen och aktierna inte går som du hade tänkt dig så kapar du ändå förlusterna. Det är viktigt.

Ett bättre alternativ men inte perfekt

Att använda andras aktietips på detta sättet är långt ifrån något perfekt system för att slå börsen men det är troligen bättre än att bara köpa och hålla tummarna.

Titta på de flesta ”tunga” namnens portföljer idag och förra året. De flesta har inte ens slagit börsen. Med detta enkla system så skulle du haft pengarna på banken mesta delen av tiden medan dessa analytiker försökt”prata upp” sina aktier i media.

OBS – För de flesta som vill tjäna pengar på aktier och inte har så mycket tid att lägga på teknisk analys är det fortfarande buy and hold som är den bästa metoden.

Råd och tips kring fonder

Går det att få tips på vilka fonder som är köpvärda? Ja, det går utmärkt, även om det inte är lika vanligt med fondråd som det är med aktieråd.

Placeras fondrekommendationer

Nätmäklaren Avanza publicerar regelbundet uppdateringar och nya rekar kring olika fonder från hela världen. Där går det att hitta deras rekommendationer i fyra kategorier efter riskvillighet och sparhorisont. Här hittar du Placeras fondlistor.

Vill du veta vilka som är de bästa fonderna att köpa just nu?

Skapa en fondportfölj med Samuelssons Rapport

FAQ – Vanliga frågor och svar om aktieråd

Kan man lita på aktieråd?

Nej, det är sällan bra att lyssna på de råd som bankernas aktieanalytiker ger och som publiceras i finanstidningar. Det är ungefär 50 procent chans att dessa råd är korrekta.

Vad finns det för alternativ till att lyssna på aktieanalytiker?

Skaffa dig en egen strategi, exempelvis en utdelningsstrategi. Bestäm på förhand vilken typ av aktier du ska köpa, hur fördelningen i portföljen ska se ut och när det är dags att sälja. Ett annat alternativ är att köpa fonder istället, gärna indexfonder.

Hur vet jag vilka råd som är bäst?

Det är svårt att veta. Ofta är det slumpartat vilka banker som får rätt. Om du ändå vill följa de råd kring aktier som ges är ett tips att du håller dig till en eller några få analytiker som du märkt brukar ha rätt i sina prognoser.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading