April 4

Aktieutdelning + Utdelningsaktier – Utdelningsaristokrater

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Alla aktier betalar inte aktieutdelning till sina ägare. Företagsledare i bolag som går med vinst har olika tillvägagångssätt för att kompensera sina ägare. De kan givetvis betala aktieutdelning, men de kan också välja att återinvestera vinsten för att fullända den tillväxtpotential som bolaget besitter. Det medför att du som investerar i aktier kan välja mellan aktier som betalar aktieutdelning eller ett företag som återinvesterar för att på lång sikt bli än mer lönsamt.

Att köpa bra utdelningsaktier med bra och höga aktieutdelningar och direktavkastning för en utdelningsportfölj kan vara ett bra och effektivt sätt att spara pengar på och få en förhållandevis trygg passiv inkomst. Att investera i utdelningsaktier har på senare tid blivit väldigt populärt. Hög utdelning kan vara periodiska eller enskilda och kan variera mellan svenska och utländska utdelningsaktier och bolag. En aktieutdelning är oftast en kontant utbetalning till bolagets aktieägare.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Att investera i aktier och försöka skapa ett liv där du lever på vinster från dina investeringar, är något som kan ta mycket lång tid. Detta är inget hinder för alla de som känner till vikten av att spara och investera i tidig ålder. Det är heller inte så svårt att förstå sig på börsen, aktier och att lära sig investera klokt.
Något som ofta rekommenderas och även anses som relativt säkra investering av de stora inom finansvärlden, är aktier med hög utdelning, även kallat utdelningsaktier. Då kommer vi direkt in på frågan, vad betyder aktieutdelning? Detta är något mycket viktigt du som investerar i akter på börsen måste ha koll på och kännedom om.

Att bygga upp en utdelningsportfölj är en populär aktiestrategi för en aktieportffölj som har goda chanser till hög avkastning i det långa loppet. Det är en relativt enkel strategi att följa. Genom att återinvestera utdelningarna får du något som kan liknas vid en snöbollseffekt i din aktieportfölj. Vissa som bygger upp en utdelningsportfölj gör det med målet att någon gång i framtiden kunna leva på sina utdelningar.

Direktavkastning är det som de flesta först tänker på när det är tal om utdelningsaktier. Den visar hur stor utdelningen är i förhållande till nuvarande pris per aktie. Direktavkastning mäts i procent och kan därför nästan liknas med ränta på ett bankkonto.

Utdelningsandel handlar om hur stor andel av vinsten som ett bolag delar ut till aktieägarna.

Utdelningsandel = Utdelning per aktie / Vinst per aktie

Det är ovärderligt att ta hänsyn till utdelningsandelen när du bedömer vilka aktier som ska ingå i din utdelningsportfölj. Det finns flera anledningar.

Vad är utdelningshistorik? Det som kallas för utdelningshistorik handlar om hur stor utdelningen varit per år de senaste åren – ja så länge som bolaget funnits egentligen. Detta begrepp innefattar en bedömning av hur stabila utdelningarna varit och hur ofta de höjt utdelningarna. Det innebär även att vi iakttar ifall utdelningarna vid något tillfälle sänkts eller uteblivit.

I Sverige är traditionen av att spara i utdelningsaktier inte alls lika utbredd som i USA. Samtidigt blir det allt populärare att bygga en utdelningsportfölj även bland svenska småsparare. Finns det några svenska utdelningsaristokrater? Det finns mycket få aktier i Sverige som matchar den extremt långa och stabila utdelningshistoriken som vi hittar i flera bolag på andra sidan Atlanten.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Betalar Alla Aktier aktieutdelning? (Orsaker Till Att Aktier Inte Betalar utdelning)

Betalar Alla Aktier aktieutdelning? (Orsaker Till Att Aktier Inte Betalar utdelning)

Månadsutdelare – Aktier med utdelningar varje månad

Månadsutdelare – Aktier med utdelningar varje månad