April 4

7 alternativ till preferensaktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

För dig som vill investera eller spara pengar finns det flera alternativ till att äga preferensaktier. Vad som är ett bra alternativ till preffar beror på:

 • Din tidshorisont: Vill du ha tillgång till dina pengar inom de närmsta åren eller längre in i framtiden?
 • Risk: Vill du ha mer eller mindre risk än för preffar?
 • Kassaflöde: Vill du ha pengar in på kontot fyra gånger per år?
 • Övriga innehav: Vissa alternativ till preferensaktier kanske går bort eftersom du redan har liknande innehav. Det är bra med en diversifierad portfölj.

Här är några av de vanligaste alternativen till preferensaktier:

Fonder

I USA finns flera fonder med preferensaktier i form av ETF:er. Det är ett bekvämt sätt att få bred exponering mot ett stort antal amerikanska bra preferensaktier. Dessa brukar kunna ge utdelningar i storleksordningen 5 – 7 procent per år.

Populära amerikanska fonder / ETF:er med preferensaktier:

ETF Ticker
iShares Preferred and Income Securities ETF PFF
Invesco Preferred ETF PGX
First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE
Invesco Financial Preferred ETF PGF
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF PSK
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF PFXF
Global X U.S. Preferred ETF PFFD
Global X SuperIncome Preferred ETF SPFF
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF PFFA
InfraCap REIT Preferred ETF PFFR
iShares International Preferred Stock ETF IPFF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF EPRF

Tyvärr går det inte längre att köpa amerikanska ETF:er i Sverige. På grund av regelverket MiFID II kan svenska banker och nätmäklare inte längre erbjuda amerikanska ETF:er då de inte lever upp till informationskravet. Bland de europeiska ETF:er som lanserats som alternativ sedan dess finns inga som riktat in sig på preferensaktier.

Om du vill köpa amerikanska ETF:er finns ändå en lösning: via CFD. På CMC Markets finns ett utbud på över 1000 ETF:er. Tänk bara att det inte går att handla CFD-ETF på ISK eller i en kapitalförsäkring. Det i sin tur innebär att du får betala 30 procent skatt på vinsten.

Köp fonder med preferensaktier på CMC Markets

Företagsobligationer

Preferensaktier är bara ett av de sätt som företag använder sig av för att ta in kapital i verksamheten. Vissa företag väljer att ge ut företagsobligationer istället. En obligation är ett slags skuldebrev. Som tack för att du lånar ut pengar till företaget får du ränta.

Likheter mellan företagsobligationer och preferensaktier:

 • Snarlik avkastning: Både företagsobligationer och preferensaktier brukar kunna ge 3 – 4 % mer avkastning än statsräntan.
 • Känsliga för räntan: Stiger räntan sjunker värdet på både preferensaktier och obligationer allt annat lika.
 • Känsliga för inflationen: Stiger inflationen sjunker värdet på preferensaktier och företagsobligationer och vice versa.

Skillnader mellan företagsobligationer och preferensaktier:

img 6002d94130c09 Samuelssons Rapport

 • Lägre risk i obligationer: I händelse av konkurs är obligationsinnehavarna prioriterade framför aktieägarna. Om du har obligationer har du även förtur framför dem som har preferensaktier.
 • Du kan inte köpa själv: För att köpa enskilda företagsobligationer måste du vanligtvis investera 500 000 kronor eller mer. Alternativt kan du köpa företagsobligationsfonder. Preffar kan du däremot köpa en och en.

Tips: Vill du spara i företagsobligationer istället för i preffar kan vi tipsa som att köpa företagsfonder på Avanza eller hos Savr.

Sparinstitut

Många väljer att köpa preferensaktier istället för att sätta in pengarna på ett bankkonto för avkastningens skull. Risken är lägre än för aktier men ”räntan” är bättre än på vilket bankkonto som helst.

Ifall det är räntan eller direktavkastningen som motiverar dig att köpa preffar kan det vara intressant att titta på något av de svenska sparinstituten också. Dessa kallas även för inlåningsföretag eller kreditinstitut.

Dessa är fristående privata aktörer på lånemarknaden. De har tillstånd från Finansinspektionen men omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. I gengäld kan du få en ränta på uppåt 8 procent eller mer.

Likheter mellan preferensaktier och sparinstitut:

 • Hög ränta / direktavkastning: Räntan hos sparinstitut kan bli 6 – 8 procent eller mer.
 • Finansierar verksamhet: Precis som för preferensaktier använder sparinstituten pengarna för att finansiera sin verksamhet. Det kan handla om att ge ut snabblån eller finansiera fastighetsaffärer.

Skillnader mellan preferensaktier och sparinstitut:

 • Likviditet: Du kan sälja preferensaktier när du vill men på vissa sparkonton låser du in pengarna i upp till tre år.
 • Stabilt kapital: Även om värdet på preferensaktier ofta ändras ganska lite jämfört med stamaktier händer det att kursen både stiger och sjunker mycket. För sparpengar i ett sparinstitut ändras värdet på insatt kapital (utöver räntan) inte alls.
 • Risk: Äger du preffar har du förtur till utdelning ifall bolaget får ekonomiska problem. På ett sparkonto har du istället en fordran på sparinstitutet. Den statliga insättningsgarantin gäller dock inte.
 • Begränsade insättningar: Det finns inga gränser för hur många preferensaktier du kan köpa. Sparinstitut å andra sidan brukar ha en maxgräns på 50 000 kronor per person.
 • ”Utdelning” en gång om året: Sparinstitut betalar ut räntan endast en gång om året. Preffar däremot har ofta utdelningar fyra gånger per år.

Exempel på sparinstitut som alternativ till preferensaktier:

 • ViaSpar: Har sparkonton med ränta från 4,50 % till 8 %. ViaSpar använder pengarna till utlåning för snabblån.
 • Upplands Spar: Avkastning på runt 5 % till 8,25 %. Upplands Spar använder pengarna till utlåning för snabblån.
 • Akelius Spar: Ränta på 1,5 % till 4 %. Akelius Spar investerar pengarna i fastigheter.

Så gör du för att spara i sparinstitut istället för i preferensaktier:

 • Bestäm ränta: Kontrollera vilken ränta du kan få för preferensaktier. Uteslut sparkonton med lägre ränta än så.
 • Bestäm bindningstid: Hade du tänkt ha pengarna i preffar i 1, 2 eller 3 år? Välj då motsvarande bindningstid för ditt sparkonto.
 • Sätt in pengarna: Du sätter in pengar genom bankgiro.

Stamaktier med hög utdelning

I jakten på utdelningar och kassaflöde är det lätt att glömma den stora mängden vanliga utdelningsaktier. De flesta som investerar i preffar gör det för att tjäna pengar, inte för att de har en koppling till ett speciellt bolag.

Direktavkastningen på preferensaktier är förvisso hög i snitt. Men blickar du bortom preffarnas stamaktier finns det ofta gott om andra utdelningsaktier med hög utdelning.

Låt oss ta ett intressant exempel:

 • En majoritet av dessa vanliga aktier har dessutom haft utdelningar varje år i fem år.
 • Samtliga aktier i denna kategori har en genomsnittlig direktavkastning som kan jämföras med preferensaktier. I skrivande stund är direktavkastningen i denna grupp över 6,5 procent.

Det är en tankeställare. Tänk också på att preferensaktier som regel har en mycket sämre kurspotential än vanliga stamaktier. Har du en lång tidshorisont har du med andra ord mycket bättre chans till en hög totalavkastning ifall du väljer utdelningsaktier med god utdelningshistorik framför preferensaktier.

Utdelningsaktier som alternativ till preffar – gör så här:

 • Skapa en lista: Använd en aktiescreener. Sortera resultatet efter aktier med högst utdelning.
 • Granska och välj: Öppna upp detaljerad vy för de aktier som återstår. Titta på den detaljerade utdelningshistoriken. Leta efter aktier där utdelningen varit stabil eller växande över tid.

Obligationer

Till likheterna hör att företag ger ut obligationer eller preferensaktier för att få in kapital. Detta kapital kan användas till investeringar eller till den löpande verksamheten. Aktiebolag kan ge ut obligationer eller preferensaktier som alternativ till att ta banklån.

Den stora skillnaden mellan preferensaktier och obligationer är att:

 • Preferensaktier är eget kapital.
 • En obligation är en skuld.

Denna skillnad får flera praktiska konsekvenser:

 • Preferensaktier ökar inte skuldsättningen: Skuldsättningen ökar inte i företaget när det ger ut preferensaktier. Det gör att soliditeten blir högre jämfört med om bolaget tar ett banklån eller ger ut obligationer.
 • Preferensaktier är mer flexibla: Om ett företag ger ut obligationer måste det betala ränta. Annars kan fordringsägarna begära företaget i konkurs. Ger företaget ut preferensaktier och ställer in utdelningen riskerar det inte konkurs av den anledningen.
 • Obligationsinnehavarna har företräde: Skulle bolaget gå i konkurs har obligationsinnehavarna företräde framför ägare av såväl stamaktier som preferensaktier.

Risken är med andra ord lägre i företagsobligationer än i preferensaktier eftersom obligationsinnehavarna har företräde. Dessutom har de rätt att begära bolaget i konkurs vid inställda betalningar, vilket gör att de flesta företag kommer att göra sitt yttersta för att betala räntan. Beslutet att ställa in utdelningarna för preferensaktier är lättare att ta.

Det händer ofta att bolag väljer att ge ut preferensaktier om de inte har möjlighet att ge ut obligationer, till exempel på grund av en redan hög skuldsättning.

Samtidigt behöver det inte vara så. Det kan finnas ett syfte med att bevara soliditeten i bolaget också genom att ge ut preferensaktier istället för obligationer. God soliditet innebär bättre kreditvärdighet vilket kan ge mer fördelaktiga villkor för lån och krediter i framtiden. Dessutom kan ett företag ta in ganska stora belopp genom att ge ut preferensaktier.

Amerikanska och kanadensiska utdelningsaktier

Många köper preferensaktier för att kunna få pengar in på sitt aktiekonto fyra gånger per år. Genom att äga flera olika preffar kommer det in pengar nästan hela tiden. Det är inte bara kul – det gör även att du hela tiden kan investera pengarna i nya aktier.

Ifall detta är den största motivationen med att köpa preferensaktier kan det vara en idé att blicka över Atlanten till börserna i USA och Kanada. Där är det mer regel än undantag att utdelningsaktier har utdelningar fyra gånger per år. Vissa aktier har till och med utdelningar varje månad.

Genom att bygga upp en portfölj med amerikanska eller kanadensiska utdelningsaktier kan du få ett stabilt kassaflöde som är minst lika bra som när du köper svenska preferensaktier.

En fördel med att köpa speciellt amerikanska utdelningsaktier är att det finns en mycket längre tradition av denna typ av investeringar där jämfört med i Sverige. Många bolag har en mycket tydlig utdelningspolicy som ofta innebär höjda utdelningar varje år.

Gör så här:

 • Sätt upp ett mål: Om du vill köpa amerikanska utdelningsaktier istället för preferensaktier kan du börja med att fundera på vad den lägsta direktavkastning du kan tänka dig är. Ett rimligt riktmärke kan vara 5 – 6 procent per år. Någonstans där brukar det gå att hitta stabila preffar i Sverige.
 • Begränsa urvalet: Därefter kan det vara praktiskt att begränsa dig till någon av de färdiga aktielistorna med utdelningsaktier, t.ex. Dividend Aristocrats, Dividend Champions eller Dividend Kings (se nedan).
 • Köp aktier: Bygg upp en portfölj med aktier från dessa listor som har minst lika bra direktavkastning som ditt riktmärke. Köp helst amerikanska och kanadensiska utdelningsaktier på kontotypen kapitalförsäkring. Då hjälper nätmäklaren dig att få tillbaks källskatten på utdelningarna.
 • Behåll aktierna länge: Behåll med fördel dessa aktier länge. Till skillnad från preferensaktier kommer utdelningen sannolikt att fortsätta höjas år efter år.

Här kan du hitta alternativ till preferensaktier:

 • Dividend Aristocrats: Aktier från S&P 500 som höjt utdelningen varje år i minst 25 år. Ofta kan du hitta aktier med minst 4 – 5 procent direktavkastning på denna lista.
 • Dividend Champions: Aktier (från samtliga börser / index i USA) med 25 år eller mer med utdelningshöjningar. Här kan du ofta hitta aktier med lite högre direktavkastning – uppåt 6 procent.
 • Dividend Kings: Aktier som höjt utdelningen varje år minst 50 år. Här kan det vara svårt att hitta riktig hög direktavkastning. Ändå kan du ofta hitta vissa aktier här med över 3 procent i direktavkastning.
 • Canadian Dividend Aristocrats: Kanadensiska aktier som haft höjda utdelningar varje år i fem år. Utdelningen kan ha legat kvar på samma nivå i två år. Det är inte ovanligt med en direktavkastning på 5 – 6 procent, ibland mer.

Amerikanska REIT

Det finns många likheter mellan REIT och preferensaktier. REIT står för ”Real Estate Investment Trust”. Det är en slags investeringsfond som investerar i fastigheter. En REIT betalar ingen inkomstskatt. Istället betalar du som äger andelar i en REIT skatt på utdelningarna. Intressant nog kan en REIT även ge ut preferensaktier.

Likheter mellan REIT och preferensaktier:

 • Regelbundna utdelningar: Precis som preferensaktier har de flesta REIT utdelning minst fyra gånger per år. Vissa REIT delar ut oftare än så. Det ger ett jämnt kassaflöde i din portfölj.
 • Räntekänsliga: Precis som preferensaktier (och obligationer) påverkas REIT av det allmänna ränteläget. Stiger räntorna faller kursen på REIT:s och omvänt, allt annat lika.
 • Hög direktavkastning: REIT brukar ha hög avkastning eftersom nästan hela vinsten måste delas ut till ägarna.
 • Svag kursutveckling: Både REIT och preferensaktier brukar ha dålig potential i kursutvecklingen. Istället ligger fokus på utdelningarna.

Skillnader mellan REIT och preferensaktier:

 • Ingen inlösen: Till skillnad från preferensaktier har REIT inget datum eller någon kurs för inlösen. Därför kan du behålla en REIT under en lång tid, precis som stamaktier.
 • Höjd utdelning: Till skillnad från preferensaktier är det vanligt att utdelningen höjs i REIT. På sikt måste rent av utdelningen höjas ifall vinsten ökar för att följa lagen. Ifall vinsten minskar sänks utdelningen.

Så köper du REIT istället för preffar:

 • Bestäm lägsta direktavkastning: Utgå från att du åtminstone vill matcha räntan på preffar. Ett mål på 5 – 6 procent ränta kan vara rimligt.
 • Bestäm sektor: Det finns REIT bland annat inom sjukvård, kontor, bostäder, industri och handel. Alternativt kan du välja att strunta i sektor och bara fokusera på att hitta bra REIT med hög direktavkastning.
 • Använd en aktiescreener: Med hjälp av en amerikansk aktiescreener (till exempel finviz.com) kan du välja att endast visa REITs.
 • Sortera efter direktavkastning: Sortera listan med REITs så att de med högst direktavkastning kommer överst.
 • Var selektiv: Investera endast i REITs med lång och god historik och gott rykte.

Tips på populära REITS: Det finns flera REITS som är populära och har minst lika hög direktavkastning som preferensaktier. Welltower, Ventas, Iron Mountain, Hannon Armstrong och Omega Healthcare Investors är några exempel. Du måste dock själv leta och hitta bra REITs om du vill köpa dem som alternativ till preferensaktier.

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?