April 4

Amortering, vad är det? – Förklaring och definition av att Amortera

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Amortering är ursprungligen ett franskt ord och används för återbetalning av delar av ett lån eller ett helt lån.
Amorteringen kan ske på olika sätt vilket man brukar kalla en amorteringsplan.
De vanligaste amorteringsplanerna är:

  1. Rak amortering – Med rak amortering minskar lånets storlek linjärt, eftersom amorteringssumman är konstant genom hela låneperioden
  2. Annuitetslån – med annuitetslån ökar amorteringsdelen successivt när du väljer att amortera på detta sätt
Rak amortering
Annuitetslån

Rak amortering

Vid rak amortering betalar du tillbaka lånet med ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. Du betalar också ränta på skulden om du väljer att amortera på detta sätt.

Annuitetslån

Om du har ett annuitetslån bestämmer man ett belopp, annuiteten, som räcker till både räntan på skulden och amortering. Om räntan inte ändrar sig blir den totala månadskostnaden samma vid varje betalningstillfälle.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar