April 4

Anledningar till att kryptovalutor vinner mark på utländska online

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

När det kommer till användningen av kryptovalutor hos utländska online är det hela fortfarande en relativt ny företeelse. Dock har användningen av en rad olika kryptovalutor ökat markant under en förhållandevis kort period – framförallt när det kommer till de online som opererar utan den svenska licensen.

Ett online som erbjuder spelare möjligheten till att genomföra transaktioner till och från den aktuella spelsidan benämns inofficiellt inom den digitala sfären som ett krypto.

Det hela implicerar att man kan använda sig av kryptovalutor som ett led i att antingen bekosta sitt spelande men även till att begära uttag av potentiella vinster – istället för att behöva förlita sig till de föråldrade fiat-valutorna.

Det ska dock understrykas att alla de inhemska spelbolag vilka för närvarande lyder under tillsyn av myndighetsorganet Spelinspektionen enligt lag ej får erbjuda möjligheten till överföringar med kryptovalutor.

För närvarande kan man endast tillämpa detta hos de utländska spelbolag vilka ej lyder under den svenska licensen – där även kryptovalutan som används för ändamålet i frågan domineras av Bitcoin.

Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga så kommer vi härnäst att fokusera på att belysa de primära anledningarna till att kryptovalutor kommit att vinna mark hos de utländska spelbolagen – något som för övrigt ökar för varje dag som går.

Den ökade populariteten

I och med att kryptovalutorna ökar i popularitet stiger även intresset för dem. Något som i sin tur innebär att fler aktörer väljer att aktivt nyttja det hela – en aspekt som även återspeglas hos bitcoin.

En intressant del i utvecklingen är att fiat-valutorna på allvar fått finna sig i att utmanas om platsen som den förvalda betalmetoden. Landet El Salvador, till exempel, har tagit beslutet att konvertera helt till att använda sig av Bitcoin i stället för deras inhemska traditionella valuta.

Även om kryptomarknaden för närvarande befinner sig i gungning under tiden då denna text utformas så har den gång på gång motbevisat kritikerna vilka menat på att det hela är en fluga som obemärkt kommer passera förbi.

Graden av säkerhet

Jämfört med fiat-valutor så är kryptovalutor betydligt mer säkra. Just säkerhetsaspekten är något som ligger högt på agendan vid spel hos utländska spelbolag, något som i sin tur gynnar kryptovalutorna i och med deras höga nivå av säkerhet.

Diskussionen gällande säkerhet kräver en betydligt mer utförlig analys men på ett generellt plan behöver man aldrig dela med sig sin personliga/finansiella information i samband med en transaktion, utan får möjligheten att vara helt anonym!

Förutom ovanstående så initieras alla överföringar i form av en krypterad nyckel som endast mottagaren kan låsa upp. Detta innebär att inkräktare rent hypotetiskt kan kapa en transaktion men de kommer aldrig att kunna utläsa vad som skickas över den.

Snabba överföringar

Att kryptovalutor står sig som en decentraliserad valuta innebär att man verkar utan tillsyn av de centrala bankerna, samtidigt som man undslipper att behöva använda sig av mellanhänder för att slutföra transaktionerna.

Kryptovalutorna överförs således per omgående från och till din personliga digitala plånbok utan att man behöver involvera en rad mellanhänder, vilka i sin tur anammar egna processer för att möjliggöra den begärda överföringen.

Medan en traditionell banköverföring kan ta uppemot flera dagar att slutföra – framförallt när de kommer till uttag av vinster – så kan det hela vid användning av kryptovalutor kräva några hundradelar på sin höjd.

Förhållandevis låga avgifter

Vid nyttjandet av en betaltjänst så måste man räkna med att bli debiterad en avgift som i sin tur ämnar täcka kostnaden för en transaktion. Hur mycket som man debiteras skiljer sig dock åt beroende på den valda betaltjänsten, något som man sällan behöver reflektera över när det kommer till kryptovalutor.

I och med avsaknaden av mellanhänder vid överföringar med kryptovalutor så resulterar det hela även i betydligt lägre avgifter i jämförelse med de traditionella valutorna, där det är mer regel än undantag att ha flera mellanhänder involverade vid överföringarna.

Istället så debiteras man en symbolisk avgift för att täcka själva överföringen – varav man i sin tur får behålla det mesta av vinsten – vilket kan visa sig vara av yttersta vikt om den vinsten i fråga återges i form av högre summor!

Avsaknaden av en central kontrollenhet

Vi berörde inledningsvis att man som inhemsk spelare kan välja att använda sig av kryptovalutor vid överföringar till och från online – förutsatt att man spelar hos utländska spelbolag vilka ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Möjligheten att använda sig av kryptovalutor har, i och med att de betaltjänster vilka man i form av svensk spelare kan använda för att initiera överföringar, kommit att minska avsevärt i omfång.

På grund av att kryptovalutor i grund och botten ej kontrolleras av ett centralt myndighetsorgan så innebär det hela att man i form av spelare ej behöver bekymra sig om GEO-relaterade begränsningar utan kan välja att spela på det sättet man anser det vara befogat!

Slutsats

Kryptovalutor har på allvar börjat utmana de traditionella fiat-valutorna – på alla plan. Det hela återspeglas framförallt hos de utvalda online  vilka för närvarande opererar utan tillsyn Spelinspektionen.

Fler av de välrenommerade spelbolagen erbjuder idag möjligheten till att initiera överföringar till och från deras spelsidor med hjälp av kryptovalutor – där framförallt Bitcoin dominerar det hela för närvarande.

Även om Riksbanken vill övertyga allmänheten om att man bör hålla sig till fiat-valutorna så är man för sent ute eftersom kryptovalutor mäktat med att skapa sig en cementerade position inom flera segment.

Just därför så är vi av den uppfattningen att kryptovalutor inom en förhållandevis kort tidsperiod kommer utgöra den nya normen för hur vi förhåller oss till spel hos utländska spelbolag – där fiat-valutor kommer fasas ut i takt med att kryptovalutorna blir mer accepterade.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bitcoin Daytrader – Blanka Bitcoin

Bitcoin Daytrader – Blanka Bitcoin

Bitcoin daytrader – vinst igen – denna gången live!

Bitcoin daytrader – vinst igen – denna gången live!