Apportegendom, vad är det? – Förklaring och definition

Apportegendom är andra tillgångar än pengar som en person för över till ett företag som betalning för aktier.

När ett aktiebolag bildas kan du betala aktier med pengar eller egendom (apportegendom).

Exempel på apportegendom är aktier, varulager, fastighet, fordon, maskiner, patent, uppfinningar.

Apportegendom betyder på engelska kind.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.