April 4

Appreciering, vad är det? – definition och förklaring av apprecieringar

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Appreciering

Appreciering får man när en valutas värde stiger relativt andra valutor, i ett system med rörliga växelkurs.
Appreciering av en valuta medför att dess pris stiger i förhållande till andra valutor.
Appreciering  eller värdeökningen gör import billigare till valutaområdet, men försämrar exportnäringens konkurrenskraft.
Motsatsen till appreciering är depreciering
Appreciering heter på engelska appreciation.
Synonymer till appreciering är penningvärdestegring, uppvärdering, uppskrivning av valutan, uppskrivning, revalvering och deflation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket