Appreciering

Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Appreciering

Appreciering får man när en valutas värde stiger relativt andra valutor, i ett system med rörliga växelkurs.
Appreciering av en valuta medför att dess pris stiger i förhållande till andra valutor.
Appreciering  eller värdeökningen gör import billigare till valutaområdet, men försämrar exportnäringens konkurrenskraft.
Motsatsen till appreciering är depreciering
Appreciering heter på engelska appreciation.
Synonymer till appreciering är penningvärdestegring, uppvärdering, uppskrivning av valutan, uppskrivning, revalvering och deflation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter