April 5

Appreciering, vad är det? – definition och förklaring av apprecieringar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Appreciering

Appreciering får man när en valutas värde stiger relativt andra valutor, i ett system med rörliga växelkurs.
Appreciering av en valuta medför att dess pris stiger i förhållande till andra valutor.
Appreciering  eller värdeökningen gör import billigare till valutaområdet, men försämrar exportnäringens konkurrenskraft.
Motsatsen till appreciering är depreciering
Appreciering heter på engelska appreciation.
Synonymer till appreciering är penningvärdestegring, uppvärdering, uppskrivning av valutan, uppskrivning, revalvering och deflation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Guldgruvebolag kan se så här bra ut om man daytrejdar det

Guldgruvebolag kan se så här bra ut om man daytrejdar det