September 13

Appreciering, vad är det? – definition och förklaring av apprecieringar

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Appreciering

Appreciering får man när en valutas värde stiger relativt andra valutor, i ett system med rörliga växelkurs.
Appreciering av en valuta medför att dess pris stiger i förhållande till andra valutor.
Appreciering  eller värdeökningen gör import billigare till valutaområdet, men försämrar exportnäringens konkurrenskraft.
Motsatsen till appreciering är depreciering
Appreciering heter på engelska appreciation.
Synonymer till appreciering är penningvärdestegring, uppvärdering, uppskrivning av valutan, uppskrivning, revalvering och deflation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)