Är SWIFT-kod och BIC-kod samma sak? | SWIFT – BIC

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Är SWIFT-kod och BIC-kod samma sak?

Ja, Bic-kod och  SWIFT-kod är samma sak. Tidigare hette det Swift-kod men numer heter det BIC.
SWIFT står för ”Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” och är alltså detsamma som BIC kod.
SWIFT-kod på engelska heter SWIFT code.

Relaterade ord:

BIC kod
IBAN nummer