January 15

Är SWIFT-kod och BIC-kod samma sak? | SWIFT – BIC

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Är SWIFT-kod och BIC-kod samma sak?

Ja, Bic-kod och  SWIFT-kod är samma sak. Tidigare hette det Swift-kod men numer heter det BIC.
SWIFT står för ”Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” och är alltså detsamma som BIC kod.
SWIFT-kod på engelska heter SWIFT code.

Relaterade ord:

BIC kod
IBAN nummer

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)