April 4

Vem betalar arbetsgivaravgift?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Alla arbetsgivare som har fysiskt anställda personer (icke juridiska) som saknar F-skattsedel är skyldiga att betala så kallade sociala avgifter. I dessa ingår bland annat arbetsgivaravgiften.

Vad är en arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgiften är en avgift som arbetsgivaren betalar utöver arbetstagarens lön, och kallas även för sociala avgifter. Under 70-talet höjde man arbetsgivaravgiften rejält i Sverige, och numer uppgår den till närmare 32%. Som mest har arbetsgivaravgiften varit uppe i 40% (i början av 90-talet).

Varför betalas arbetsgivaravgiften

Detta är en viktig avgift för arbetsgivaren då den tillsammans med lönen (plus de sociala avgifterna) avgör anställningskostnaden för enskilda anställda. Det är också en betydande avgift för staten eftersom den genererar en stor del av skatteintäkterna från den offentliga sektorn.
Arbetsgivaravgiften redovisas nästan aldrig på lönebeskedet så dess omfattning är sällan känd för enskilda anställda eller allmänheten i stort.

När ska arbetsgivaravgiften betalas?

Arbetsgivaravgiften ska betalas i samband med utbetalning av löner, men senast den 12:e i varje månad förutom i januari och augusti då det är den 17:e som gäller. Pengarna betalas då in till företagets skattekonto. Alla avdrag och avgifter ska redovisas i arbetsgivardeklarationen.

Till vem ska arbetsgivaravgiften betalas?

Betalningen sker till företagets skattekonto två gånger per år (i januari och augusti), och betalas sedan vidare till Skatteverket.

Arbetsgivaravgiftens olika delar

Man brukar prata om arbetsgivaravgiften som en avgift, men egentligen består den av 7 olika delavgifter.
Den absolut största delen innefattar den allmänna löneavgiften. Som inte är kopplad vare sig till ålderspensionen eller socialförsäkringssystemet. Löneavgiften ligger runt 11,6%, medan exempelvis sjukförsäkringsavgiften ligger drygt 3,5% och arbetsmarknadsavgiften på omkring 2,6%.

Vanliga frågor

Är arbetsgivaravgiften samma sak som sociala avgifter?

I de sociala avgifterna ingår arbetsgivaravgiften som en del i en helhet. Det är en avgift som alla arbetsgivare är skyldiga att betala för sina anställda. Just arbetsgivaravgiften omfattar de avgifter som betalas utöver löneavgifterna, vilka även brukar kallas för löneskatt.
Sociala avgifter omfattar bland annat försäkringar vid sjukdom och/eller skada, premier till tjänstepensionen och en eventuell avtalspension med mera.

Måste man betala lika mycket för alla anställda, oavsett ålder?

Nej, det måste man inte.
För anställda som fyllt 15 år, men ännu inte hunnit fylla 18 år, behöver man bara betala avgiften för ålderspensionen. Det betyder att man från och med 1 augusti 2019 endast behöver betala 10,21% för anställda som uppfyller dessa villkor.
För anställda som fyllt 65 år, men som fortfarande arbetar, behöver man bara betala avgiften för ålderspensionen (samma procentsats som ovan). För anställda födda 1937 eller tidigare behöver du inte längre betala några avgifter. Reglerna gäller från och med 1 juli 2019.

Hur gör man när man redovisar arbetsgivaravgiften?

Varje gång man betalar ut lön till sina anställda är man skyldig att redovisa, och samtidigt betala in, arbetsgivaravgifter och skatt till Skatteverket. Detta gör man via en så kallas arbetsgivardeklaration som finns att hämta på Skatteverkets hemsida. Hur mycket man ska betala beror delvis på den anställdes ålder.

Sammanfattning

Alla arbetsgivare i Sverige, som har anställda personer som saknar F-skattsedel, är skyldiga att betala sociala avgifter till Skatteverket. I dessa avgifter ingår bland annat arbetsgivaravgiften som en viktig del.
Arbetsgivaravgiften betalas utöver arbetstagarens lön och utgör en stor del av de statliga skatteintäkterna. Som högst var arbetsgivaravgiften under 1990-talet då den vara uppe på 40%. Numer ligger den runt 32%.

Vad betyder inventering?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar