April 4

Vad betyder återbetalningsskydd? – Allt du behöver veta

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Återbetalningsskydd kan du välja till både tjänstepension och en privat pension. Återbetalningsskydd innebär att det du har lyckats att spara ihop betalas ut till dina förmånstagare. Återbetalningsskyddet storlek beror på hur mycket du lyckats att spara ihop.

När du arbetar får du en pension. Det betyder att när du går i pension, vanligen vid 65 års ålder, får du en viss summa pengar varje månad i pension. I vanliga fall slutar du få pension när du dör och detta är för det mesta inget problem. Ibland är det dock så att din familj (förmånstagare) fortfarande behöver pengarna för att klara sig. Det är då du behöver ett återbetalningsskydd.

Vad är ett återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd innebär att din familj (förmånstagare) fortsätter få dina pensionspengar, även efter din död. Du behöver därför inte oroa dig för deras ekonomi. Om du dör innan du börjat ta ut din pension kommer din familj få fem år av utbetalningar via återbetalningsskyddet. Hela ditt sparade pensionskapital betalas ut under denna tid.
Om du istället dör efter att du börjat ta ut din pension kommer din familj få de resterande utbetalningarna som du skulle ha fått. Som längst varar detta under 20 år. Ett återbetalningsskydd ger alltså din familj gott om tid att hitta ett sätt att klara sig ekonomiskt efter din bortgång. Tyvärr finns det även nackdelar med att välja återbetalningsskydd.

Nackdelar med återbetalningsskydd?

Självklart finns det inte bara fördelar med återbetalningsskyddet. Den största nackdelen är att din egen pension kommer att bli något lägre. Det beror på att du inte får ta del av arvsvinsterna i din egen pensionsfond. Arvsvinsterna uppstår när en person som inte valt återbetalningsskydd dör. Denna persons kapital i fonden fördelas då mellan alla andra som inte heller har valt återbetalningsskydd.
En annan nackdel är att du inte välja vem som helst när det kommer till utbetalningarna från återbetalningsskydd. Dem som kan få dina pensionsutbetalningar är i första hand din maka/make. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.  Förutom dessa kan du också välja tidigare maka/make och styvbarn till någon av ovanstående. Även registrerad partners/sambos fungerar att ha med i ett återbetalningsskydd.

Behöver jag återbetalningsskydd?

Behöver man återbetalningsskydd? Den frågan kan du bara besvara själv. Vi kan dock ge dig lite tips. Om du inte har en familj (förmånstagare) behöver du antagligen inte återbetalningsskydd. Det finns helt enkelt ingen som behöver pengarna efter att du är död. Då är det smartare att få en högre pension istället för återbetalningsskydd. Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare en efterlevandepension.
Du kan också fråga dig själv om din familj (förmånstagare) behöver pengarna från ett återbetalningsskydd. Om ni klarar alla utgifterna utan din egen pension så behövs antagligen inte ett återbetalningsskydd. Då har ni mer användning av en högre pension.
Arvsvinst från avlidnas pensionskonto innebär att pensionskapitalet efter dem som dör fördelas ut mellan dem som fortfarande lever och har samma försäkring.

Vid ekonomiska problem

Om din familj däremot har ekonomiska problem och pengarna inte alltid räcker till, då kan ett återbetalningsskydd definitivt vara nödvändigt. Det ger din familj en trygghet i att även om du försvinner kommer de att klara sig. Du kan också sluta oroa dig. Oavsett vad som händer med dig kommer din familj att klara sig. Det är en väldigt skön känsla.
Oavsett om du väljer att använda återbetalningsskydd eller inte hoppas vi att du nu har en bättre förståelse för vad det är. Alla behöver inte ett återbetalningsskydd men det skänker en trygghet till dig som gör det. Det spelar ingen roll vad som händer, din familj kommer alltid att klara sig ekonomiskt.

Efterlevandeskydd

Du kan kombinera din ålderspension med ett efterlevandeskydd. Det finns flera olika sorters efterlevandeskydd att välja mellan. Det finns återbetalningsskydd och familjeskydd.

Vanliga frågor

Vad händer med tjänstepensionen när jag dör?

Skyddet ger pengar till anhöriga om du dör. Du får dock lägre pension när du lever.

Vad kostar efterlevandeskydd?

Det bästa är att kontakta respektive pensionsbolag och banker och se vad det kostar. Priserna förändras hela tiden och det är färskt information som är viktigaste.

Återbetalningsskydd för tjänstepensionen

Man kan för tjänstepensionen när som helst lägga till eller ta bort återbetalningsskydd. Detta gäller dock endast när du arbetar. Har du gått i pension kan du bara ta bort återbetalningsskyddet. Du kan inte lägga till det efter det.

Vad händer med pensionen vid dödsfall?

Pension från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela den månaden då dödsfallet inträffade. Därefter slutar utbetalningarna. Det som sedan finns kvar på pensionskontot blir arvsvinster.

Hur länge får man efterlevandepension?

Efterlevandepensionen betalas ut fem år. Efterlevandepensionen räknas varje år om med hänsyn till prisbasbeloppet.

Återbetalningsskydd allmän pension? – Efterlevandeskydd allmän pension?

Man kan välja efterlevandeskydd för din premiepension den gången du ansöker om att få ut din allmänna pension. Det går inte att göra för andra delar av den allmänna pensionen. För premiepensionen innebär efterlevandeskyddatt att din partner får den delen av din premiepension utbetalad om du skulle dö före din partner gör det. Efterlevandeskyddet innebär därför också att din premiepension kommer bli lägre.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Aktieportfölj, vad är det? – definition och förklaring

Aktieportfölj, vad är det? – definition och förklaring