April 4

Attract 40, vad är det? – definition och förklaring av O-listan

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Attract 40, vad är det? – definition och förklaring

Attract 40 var tidigare en lista som innehöll företag från Stockholmsbörsens O-lista.
Från början så var tanken med Attract 40 att få fler intresserade av börsens mindre bolag. Det var då de företags som anses hetast av de företag som fanns på O-listan.

O-listan

Den var tidigare en börslista över mindre och medelstora företag.

Krav för att finnas på Attract 40

Företagen som hamnade på Attract 40 var bolag som var noterade på o-listan och uppfyllde en del krav. Bland annat så måste omsättningshastighet och börsvärdet ligga på en viss nivå.
Anledningen till detta var för att aktierna skulle vara intressanta för större internationella placerare. En gång varje halvår uppdaterades listan med de bolag som uppfyllde kraven.
Listan drogs igång den 3 juli år 2000 när Stockholmsbörsen ändrade listindelningen bland de mindre bolagen. O-listan och gamla OTC-listan slogs samman. För att undvika en lista med alltför många bolag och för att locka till sig större placerare skapades Attract 40.
Om ett bolag skulle flyttas från o-listan till Attract 40 måste flera krav ha varit uppfyllda. Bland annat måste omsättningshastigheten vara bland de fyrtio högsta på o-listan, marknadsvärdet måste uppgå till minst 500 miljoner kronor och bolaget måste lämna all aktieinformation på engelska. Vilka bolag som får plats på listan bestäms en gång varje halvår.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad betyder fullmakt?

Vad betyder fullmakt?

Vad betyder inventering?

Vad betyder inventering?