April 4

Avanza Fastighet by Norhammar – Ny aktiv fond hos Avanza

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Sveriges största nätmäklare släpper en eftertraktad nyhet i samarbete med stjärnförvaltaren och fastighetsexperten Peter Norhammar. Med Avanza Fastighet by Norhammar kan investerare få exponering mot flera börsnoterade fastighetsbolag i Norden till en rimlig avgift och med bästa möjliga aktiva förvaltning.

Avanza Fastighet by Norhammar är det senaste tillskottet i onlinemäklaren Avanzas egna fondfamilj. För den aktiva förvaltningen ansvarar Peter Norhammar – en av Sveriges främsta förvaltare tillika mest erfarna fastighetsexperter. Norhammar har tidigare bland annat haft hand om framgångsrika Länsförsäkringar Fastighetsfond.

 

Läs mer om Avanza Fastighet

 

Avanza Fastighet har fokus på nordiska börsnoterade fastighetsbolag

Målet med Avanza Fastighet by Norhammar är att erbjuda en väl sammansatt portfölj inriktad på en bransch som lämpar sig mycket bra för aktiv förvaltning.  Tillväxt och urbanisering kommer vara ledord för fastighetsfondens fokus, och investeringsportföljen kommer inkludera nordiska börsnoterade bolag inriktade på såväl kommersiellt byggande som fastighetsförvaltning och bostadsplanering. Sammanlagt har man för avsikt att inkludera omkring 20-30 olika aktier i fonden, och sikta på en relativt kort investeringshorisont på runt 2-3 år.

Pressreleaser och blogginlägg från Avanza förtäljer också att avgiften på detta senaste tillskott i Avanzas by-familj endast kommer att ligga på 1,10%, vilket är betydligt lägre än vad många av de likartade fondalternativen på marknaden kostar. Precis som med de andra egna fonderna, vill Avanza med Fastighet by Norhammar erbjuda sina kunder en högklassig investeringprodukt till en överkomlig kostnad.

Bred exponering mot en bransch rätt i tiden

Stigande räntor och varningar om en kommande kontorsdöd till trots, är fastighetsbranschen en bransch under stark utveckling. Befolkningen ökar och trycket på såväl fler bostäder som kommersiella byggnader blir allt större. Låg därtill att jordens yta – till skillnad från befolkningen – är oföränderlig och konstant, så är förhållandet mellan tillgång och efterfrågan utmärkt för en bra tillväxt. Behovet av nya fastigheter är stort, och värdet på de som redan finns ökar.

Vidare har fastighetsbolagens procentuella andel av det totala nordiska börsvärdet de senaste 20 åren stigit från 1% till 7%, och av de över 80 börsnoterade fastighetsbolag som finns i Norden har drygt 25% tillkommit bara under de senaste fem åren. Med förutsättningar som ofta förändras och därmed är tvungna att anpassas till – inte minst skärpta hållbarhetskrav och en ständigt tilltagande urbanisering – finns enligt Avanza och Norhammar utmärkta möjligheter för en fond som Avanza Fastighet by Norhammar att skapa en avkastning som överträffar den för branschindex.

Tittar man historiskt är dessutom den långsiktiga trenden för fastighetsaktier på börsen stark, och de framgångsfaktorer som bidragit till sektorns positiva utveckling på marknaden de senaste åren, finns fortfarande kvar. De är också fler till antalet än de orosmoment som dykt upp de senaste 1-2 åren. Samtidigt är det givetvis viktigt att påtala att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning.

Utan att (förstås) säkert kunna sia om utvecklingen framgent, finns ändå sammantaget flera variabler som argumenterar för att en fastighetsfond som Avanza Fastighet by Norhammar kan vara en bra investering. Vi ser med spänning fram emot att följa utvecklingen för detta nytillskott på den svenska fondmarknaden.

Så handlar du Avanza Fastighet by Norhammar

Avanza Fastighet by Norhammar finns liksom övriga Avanza-fonder enbart att handla på mäklarens egna plattform. Fonden lanserades tidigare i veckan och finns nu tillgänglig för handel genom ISK, Kapitalförsäkring eller depåkonto.

Här kan du läsa mer om fonden hos Avanza. Vill du förkovra dig ytterligare i information om fastighetsinvesteringar hittar du flera bra artiklar liknande denna om Avanza Fastighet här på Samuelssons Rapport.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK