Avkastning, vad är det? – Förklaring och definition

Avkastning är en ekonomisk term som används för att mäta ett företags lönsamhet. Avkastning visar hur mycket värdet på exempelvis ett företag har förändrats under en viss period.

Synonymer till avkastning är behållning, vinst, inkomst, utdelning, utbyte, reveny, förtjänst, ränta och avkomst.

Avkastning på engelska betyder return.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.