July 6

Avkastningsskatt, vad är det? – förklaring av avkastningsskatt

Last Updated on 6 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en skatt på försäkring såsom pensionsförsäkringar, kapitalpension och kapitalförsäkringar.
Avkastningsskatt blir det även på utländska kapitalförsäkringar med avräkning för den skatt som betalats i utlandet.
Underlaget för skatten beräknas i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag. Så här skriver skatteverket om detta.
Hur mycket du kommer att betala i avkastningsskatt beror på:

  • Försäkringens värde i början av varje år
  • Eventuella insättningar under året
  • Hur hög statslåneräntan var den 30 november föregående år.

Avkastningsskatt
Skatteunderlaget beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta.
Avkastningsskatten betalas in av respektive försäkringsbolag till staten varje år.
Avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan den dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.
2018 så uppgår avkastningsskatten till 15 procent för pensionsförsäkring, kapitalpension och individuellt pensionssparande (IPS) samt 27 procent för kapitalförsäkring.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med avkastningsskatt och många andra viktiga begrepp.

Related Posts

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Nya händelser inom spelbranschen

Nya händelser inom spelbranschen