Avknoppning, vad är det? – definition och förklaring

Avknoppning är när man knoppar av en del av ett företag och låter det fortsätta på egen hand.

Avknoppning används många gånger när en del av ett företag börsintroduceras.

Avknoppning är med andra ord när ett moderbolag säljer eller delar ut aktier i ett dotterbolag.

Avknoppning är det alltså när ett större bolag väljer att lyfta ut en del av sin verksamhet i ett separat bolag.

Avknoppning heter på engelska spin-off.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.