April 4

Backtesta en tradingstrategi – 6 anledningar till att backtesting fungerar (historisk analys är inte slöseri med tid)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fungerar backtesting av en tradingstrategi verkligen? Ett backtest är ett verktyg som inte bara småtraders använder, utan även stora institutioner. Världens mest framgångsrika hedgefond, Jim Simons Medallion Fund, använder backtesting kontinuerligt för att utveckla nya strategier. Varför? Backtesting av en tradingstrategi fungerar!

Backtesting av en tradingstrategi fungerar eftersom du kan förkasta eller bekräfta en tradingidé, du kan automatisera all din handel baserat på backtesterna, utnyttja de stora talens lag, begränsa beteendemässiga misstag och slutligen kan du spara mycket tid vid utförandet. Backtesting är definitivt inget slöseri med tid. Vi har gjort daglig backtesting i över 20 år och den här artikeln sammanfattar vad vi anser vara de viktigaste skälen till varför backtesting fungerar.

Vi börjar med att kort förklara vad ett backtest är:

(Innan vi fortsätter vill vi nämna att vi har en backtesting-kurs som täcker alla aspekter av hur man gör backtesting.)

Vad är ett backtest? Vad är backtesting?

Den här artikeln handlar om backtesting. Men vad är ett backtest?

Ett backtest har strikta regler för när man ska köpa och när man ska sälja. Med andra ord kan du koda strategin och med 100 % säkerhet ta reda på hur strategin har presterat tidigare. Detta är alltså ett backtest på historiska data och strikta handelsregler. Det är därför det kallas för ett “backtest” (det syftar på historiken). Vi kan hävda att det är ett slags kvantifierad teknisk analys – backtesting av teknisk analys.

Detta ger naturligtvis ingen säkerhet om framtiden, men du vet om strategin har fungerat bra eller dåligt tidigare. Om något har presterat dåligt tidigare är det osannolikt att det kommer att prestera bra i framtiden. De ständigt föränderliga marknadscyklerna gör dock att strategier presterar bra på vissa marknader och dåligt på andra. Detta är ett faktum inom trading som vi får acceptera.

Omvänt, om ett backtest visar att din idé har fungerat bra tidigare kommer den med största sannolikhet att prestera bättre än en idé som har presterat dåligt.  Men naturligtvis är ett positivt backtest ingen garanti för att det kommer att fungera i framtiden. Men vi anser att det är den bästa indikationen du kan få.

Ett backtest följer detta förfarande:

  1. Hitta en idé som du vill testa.
  2. Definiera klara och tydliga villkor för köp och sälj – de måste vara kvantifierbara.
  3. Ange den marknad du vill testa på.
  4. Bestäm den tidsram du vill testa.
  5. Koda strategin.
  6. Applicera strategin på testperioden.
  7. Testkör backtestet utanför testperioden (out of sample – OOS).

Det är allt du behöver göra.

Om ditt backtestet ger ett positivt och lovande resultat rekommenderar vi att du handlar med strategin “på papper” (paper trading – att handla med låtsaspengar) i flera månader innan du satsar riktiga pengar. Detta kan spara dig mycket pengar! Vi har skrivit mer om våra rutiner i våra tradinglektioner baserade på 20 års trading på heltid samt investeringar.

Backtesting fungerar eftersom du kan bekräfta eller förkasta en tradingidé

Backtesting fungerar eftersom du enkelt kan kontrollera om något har fungerat tidigare eller inte.

  • Är till exempel strategin Turnaround Tuesday i aktier sann eller bara en myt? Det är bara att definiera reglerna och starta backtestet. Du får reda på det på fem minuter.
  • Tycker du att du ser ett intressant mönster i diagrammet? Kvantifiera det då med strikta köp- och säljregler och testa det.

Har strategin fungerat tidigare? Om något inte har fungerat tidigare kan du helt enkelt förkasta din hypotes och gå vidare och testa en annan idé istället.

Eftersom de flesta idéer inte fungerar bör du inte ägna mycket tid åt att testa en hypotes. Många näringsidkare slösar månader, till och med år, på att programmera programvara och justera sina strategier för att sedan upptäcka att det var slöseri med tid. Du behöver inga “perfekta” strategier för att tjäna pengar på marknaderna. Du behöver många strategier som kompletterar varandra.

Vi har skrivit flera gånger på den här webbplatsen att en av de viktigaste orsakerna till din framgång (eller brist på framgång) är din förmåga att testa och generera tradingidéer. En av våra viktigaste erfarenheter är att vi spenderar ungefär 80 % av vår tid med att testa idéer fram och tillbaka mellan oss själva.

Backtesting fungerar eftersom det låter dig automatisera

Om du har backtestat en strategi på ett framgångsrikt sätt kan du enkelt gå live med strategin. I Tradestation är det bara att kryssa i en ruta och du är redo att sätta igång.

I Amibroker måste du lägga till kod för att automatisera och låta Amibroker hålla koll på dina positioner och strategier. Vi har till och med gjort en kurs som låter dig automatisera dina Amibroker-strategier till Interactive Brokers:

Detta sparar naturligtvis mycket tid. Du behöver inte kontrollera kurser, priser eller följa marknaderna. Datorn gör allt arbete!

Backtesting fungerar – du kan utnyttja de stora talens lag

Din dator kan lätt handla och övervaka hundratals strategier. Detta gör att du kan utnyttja de stora talens lag och du kan diversifiera i tidsramar, tillgångsklasser, riktningar och typer av strategier.

Den viktigaste orsaken till den amerikanska hedgefonden Medallion Funds framgång är tvåfaldig: de använder enorma mängder data för att generera hundratals icke korrelerade strategier. På grund av den låga interna korrelationen mellan strategierna kan de sedan använda hävstång för att öka avkastningen.

Låg korrelation mellan dina handelsstrategier är en av de viktigaste faktorerna inom trading. Varför? Därför att om du förlorar pengar i en strategi kan du vinna i en annan icke korrelerad strategi. Detta är ett ämne som vi har behandlat i många artiklar:

Hävstångseffekter är dock farliga och absolut inget vi rekommenderar. Använd hävstång endast om du har många års erfarenhet.

Backtesting av en tradingstrategi fungerar eftersom det hjälper dig att undvika känslor

Det finns gott om bevis för att enskilda investerare presterar sämre än genomsnittet och att kvinnor är bättre investerare än män. Den främsta orsaken till detta är beteendefel:

Investerare tenderar att sälja i panik och köpa efter en stor uppgång. För det mesta måste du göra det helt motsatta. Ett backtest kan inte fånga upp sådana misstag och det är därför du måste hålla dig till tradingplanen.

För att hålla dig till tradingplanen måste du handla mindre än vad du skulle önska. Detta är det bästa sättet att hålla fingrarna från pengarna.

På samma sätt klarar sig kvinnor bättre eftersom de sparar, investerar och helt enkelt lägger investeringarna i byrålådan och låter dem mogna på egen hand. De försöker inte vara genier! De låter inte sitt ego förstöra investeringarna.

Ju närmare du följer marknaderna, desto mer sannolikt är det att du åsidosätter dina strategier när din intuition säger att du ska sälja eller köpa. Men för det mesta är intuitionen tyvärr helt fel.

Om du åsidosätter dina system och strategier är det osannolikt att det kommer att fungera. Du har ju inte backtestat vad som händer om du gör undantag från en strategi, så hur vet du då om det fungerar? Det är därför du backtestar tradingstrategin.

Programvara för backtesting och trading

Du kan använda Excel för backtesting, men vi rekommenderar att du använder programvara som har de flesta av verktygen inbyggda. Många kodare och programmerare gillar att använda python (för att bättre bygga sina strategier), men det finns en anledning till att programmerare och kodare som regel är dåliga traders. Programvara å andra sidan kostar pengar, men du sparar mycket tid. Trading handlar mycket om att göra det enkelt – inte komplicerat. När du backtestar handelsstrategier handlar det mycket om kvantitet.

En del trading är till och med gratis och en del finns online i “molnet”.

Vi gillar att använda Amibroker och Tradestation:

Backtesting fungerar eftersom det sparar tid

Idag testade vi cirka 15 hypoteser i Silvers Miners (ticker-kod SIL) på cirka 1,5 timmar. En av dessa idéer verkar lovande, resten är förmodligen bara slöseri med tid. Du kan generera och testa hundratals strategier på en enda dag. Du kan snabbt förkasta en idé som inte fungerar eller anamma en som visar gott resultat.

Handel handlar huvudsakligen om försök och misstag. Och som tur är är backtesting av en tradingstrategi ett utmärkt verktyg för detta och samtidigt sparar du mycket tid.

Du kan läsa mer om nackdelarna med backtesting i den här artikeln: Nackdelar med backtesting

Relevanta artiklar om backtesting

Vi har skrivit många artiklar om backtesting. Den här webbplatsen handlar om backtesting och hur du kan kvantifiera dina tradingstrategier, och du kanske inte vet så mycket om backtesting än. Men tro oss när vi säger att det med största sannolikhet ger dig en rejäl skjuts i din handel.

Varför?

Därför att de flesta handlare inte har någon statistisk fördel till att börja med. Om du inte har backtestat dina strategier, hur kan du då veta om de kan förväntas avkasta positivt eller inte? Tyvärr baserar de flesta handlare sin handel och sina investeringar på otestade strategier.

Att läsa den här artikeln hjälper dig (förhoppningsvis) att bättre förstå fördelarna med backtesting. Här är förslag på fler artiklar som kan inspirera:

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

RSI-indikator – en variant

RSI-indikator – en variant