April 4

Bank of America: Fondförvaltare allt mer pessimistiska

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Risken för en mer utdragen recession har ökat. I varje fall om vi ska lyssna på amerikanska fondförvaltare. Det visar den senaste enkäten från Bank of America.

Enkät: Snabb återhämtning mindre trolig

Varje månad genomför Bank of America (BofA) en enkät som kallas för Fund Manager Survey. Den kan ses som en slags pulsmätning på den amerikanska finansvärlden. Det är fondförvaltare av olika slag som svarar på enkäterna.

Rapporter visar att juliupplagan av Fund Manager Survey innehöll både goda och dåliga nyheter.
De goda nyheterna är att 72 procent av det 201 respondenterna förväntar sig att ekonomin om 12 månader är starkare än vad den är idag. Det är 11 procentenheter mer jämfört med i juni. Det är en ganska positiv prognos givet rådande omständigheter i världen som befinner sig mitt i Covid-19-pandemin.

Lite motsägelsefullt blir det dock när vi tittar närmare på siffrorna. Andelen fondförvaltare som tror på en snabb ekonomisk återhämtning har nämligen minskat.

Återhämtning enligt U-form

Fondförvaltarna fick följande fråga: Kommer den ekonomiska återhämtningen att vara i V-form, U-form eller W-form?
Ett par ord om de olika formerna är på sin plats för att förstå frågan bättre:

  • V-form: Snabb ekonomisk återhämtning efter en skarp dipp i ekonomin. Mycket kortvarig recession. Den bästa typen av ekonomisk återhämtning eftersom de negativa effekterna på ekonomin inte hinner bli så stora. Exempel: Amerikanska ekonomin efter recessionerna 1920-1921 och 1953.
  • U-form: Ekonomin återhämtar sig inte riktigt på en gång efter recessionen. Den ligger i botten i ett par-tre kvartal innan återhämtningen slutligen kommer. Exempel: Amerikanska recessionerna 1973-1975 (Nixon) och 1990-1991.
  • W-form: Ekonomin bottnar två gånger (dubbelbotten). Efter den första recessionen kommer en kortvarig återhämtning innan ekonomin vänder nedåt i en ny recession. W-formen är farlig eftersom många investerare luras tillbaks in på marknaden under den kortvariga första återhämtningen.

Så här svarade fondförvaltarna i juli jämfört med i juni:

Andelen fondförvaltare som tror på ekonomisk återhämtning enligt V-form, W-form och U-form
Allt färre fondförvaltare tror på en snabb ekonomisk återhämtning. Källa: Bank of America och Zerohedge.com.

Vi kan dra flera slutsatser om respondenternas sentiment utifrån deras svar:

  • Andelen fondförvaltare som tror på en snabb återhämtning (V-formad) minskade från 18 procent till 14 procent.
  • En snabb återhämtning är det minst troliga scenariot enligt fondförvaltarna.
  • Istället ökade andelen fondförvaltare som tror på den sämsta formen av återhämtning: W-formen. Andelen ökade från 21 procent i juni till 30 procent i juli.
  • Andelen som tror på ”medelvägen”, en U-formad eller mer normal återhämtning ändrades knappt – från 43 till 44 procent.
  • Sammantaget är det 74 procent av fondförvaltarna som tror att återhämtningen blir antingen U-formad eller W-formad.

Marknaden övervärderad

En annan intressant detalj i BofA:s undersökning är att en överhängande majoritet av fondförvaltarna anser att börsen är övervärderad.
Det är kanske inte så konstigt – Nasdaqindexet är vid All Time High och S&P är i närheten. Andelen fondförvaltare som anser att marknaden är övervärderad är hela 71 procent. Det är en närmast historisk siffra. Liknande nivåer uppmättes 2017-2018. Innan dess får vi gå tillbaks ända till IT-bubblan 1999-2000. Inför finanskrisen 2007-2008 var det endast runt hälften av fondförvaltarna som tyckte att börsen var övervärderad.

Andelen fondförvaltare som anser att börsen är övervärderad.
Andelen fondförvaltare som anser att börsen är övervärderad ligger på historiskt höga nivåer. Källa: Bank of America och Zerohedge.com.

Gå mot strömmen?

I en kommentar skriver Bank of America att den som tror på börsfall framöver och vill gå emot strömmen kan gå kort i teknologiaktier. I enkätsvaren från fondförvaltarna ser vi nämligen att teknologiaktier är den kategori som är populärast. Logiken är att om marknaden vänder är fallhöjden högst där.
Eftersom det kan vara både dyrt och riskfullt att gå kort kan vi fundera på en alternativ approach. Om vi ska gå long i de minst populära sektorerna istället är det utilities (allmännyttiga företag), energibolag och banker vi bör satsa på.

Amerikanska fondförvaltares favoriter bland olika sektorer - juli 2020
Teknologiaktier tillhör fortfarande fondförvaltarnas favoriter. Dags att blanka? Källa: Bank of America och Zerohedge.com.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?